Samenwerking Jeugdzorg bekrachtigd


Aanbieders van Jeugd en Opvoedhulp, Bureau Jeugdzorg Utrecht (BJU), provincie Utrecht en gemeenten uit de Lekstroom hebben donderdag 18 september hun samenwerking bekrachtigd met het ondertekenen van een afsprakendocument. Het document bevat afspraken over de wijze waarop zij in 2014 al met elkaar gaan samenwerken aan het nieuwe jeugdstelsel dat vanaf januari 2015 in werking treedt. Vanaf dat moment komt de gehele jeugdzorg onder verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Nieuwe werkwijze in de praktijk

De gemeenten in de regio Lekstroom en de aanbieders van jeugd- en opvoedhulp werken nu al volop samen volgens het nieuwe jeugdstelsel. Zo zijn in alle Lekstroomgemeenten sociale (wijk)teams gestart, of starten binnenkort, waarin professionals zich inzetten voor een sterke basiszorg. In pilots bereiden de lokale (wijk)teams zich voor door de nieuwe werkwijze in praktijk te brengen. Dat helpt om gemeenten en zorgaanbieders klaar te stomen voor de overgang op 1 januari 2015.

De provincie Utrecht is in 2014 nog verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorgwet maar wil de gemeenten en aanbieders voldoende voorbereidingstijd bieden. Dit wordt door gemeenten en aanbieders erg gewaardeerd. Zij krijgen zo de mogelijkheid alvast ervaring op te doen terwijl er nog een vangnet is.

Afspraken

Om de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 2014 te bekrachtigen en vast te leggen, is het afsprakendocument opgesteld en ondertekend. Hierin zijn afspraken gemaakt over wie, waarvoor (bestuurlijk) verantwoordelijk is, welke menskracht en kennis ingezet wordt en binnen welke randvoorwaarden het goede voorbereidende werk in 2014 plaatsvindt. De afspraken betreffen uitsluitend de door de provincie gefinancierde jeugdzorg.