Plaatsing ondergrondse containers

Ondergrondse containers

De gemeente plaatst in samenwerking met afvalinzamelaar RMN ondergrondse containers in de wijken. Deze containers zijn bedoeld voor bewoners van de maisonnettes. De gemeente streeft met de komst van de ondergrondse containers naar een verbetering van de woonomgeving. Plaatsing van deze ondergrondse containers zorgt ook voor efficiënter inzamelen en kan het scheidingsresultaat verbeteren.

Beleid

In het Actieplan Afval Apart is vastgesteld dat in Nieuwegein de plaatsing van ondergrondse containers gewenst is vooral ter vervanging van minicontainers bij maisonnettes en van cocons (bovengrondse verzamelcontainers bij hoogbouw). Ondergrondse containers zijn gebruiksvriendelijk en geven minder overlast dan minicontainers. Ze zijn goed in te passen in het straatbeeld. Het afval wordt doorgaans beter gescheiden dan bij inpandige verzamelcontainers. Gebruikers van de ondergrondse containers krijgen via de RMN een toegangspas.

Wat gaan we doen?

De gemeente plaatst een of twee ondergrondse containers bij u in de buurt. De bewoners van de maisonnettes krijgen een toegangspas voor een van deze containers. De minicontainers die deze bewoners nu gebruiken, worden ingenomen en geven daardoor geen overlast meer op straat. Als u niet in een maisonnette woont, verandert de afvalinzameling voor u niet. U krijgt wel een ondergrondse container in uw straat.

Bezwaar

Wanneer u bezwaren heeft tegen de locatie van de ondergrondse containers kunt u dat kenbaar maken bij de gemeente via een zienswijze. U moet uw zienswijze kenbaar maken in de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt. De inzagetermijn is nog niet bekend. De ter inzage legging wordt bekend gemaakt via de openbare bekendmakingen op de gemeentelijke website en via de website van de overheid.

Link naar de gemeentelijke website

Link naar de website van de overheid 

Hier vindt u de kaartjes met de locaties waar de ondergrondse containers gepland zijn:
Burchdrift
Kloosterdrift
Taveernedrift
Graaf Balthasarlaan
Orvelterdek
Margrietstraat
Marimbalaan
Sonatelaan
SonatalaanA
Menuetlaantje
Smaragddrift
Diamantdrift