Persbericht van de gemeente over vergoeding chronisch zieken en/of beperking

Leven met een chronische ziekte en/of beperking brengt vaak extra kosten met zich mee. Denk daarbij aan zorg, vervoer, hulpmiddelen en medicijnen. Hierdoor is het leven van chronisch zieken en/Leven met een chronische ziekte en/of beperking brengt vaak extra kosten met zich mee. Denk daarbij aan zorg, vervoer, hulpmiddelen en medicijnen. Hierdoor is het leven van chronisch zieken en/of mensen met een beperking vaak duurder dan voor andere mensen. Chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen kunnen deze extra kosten niet altijd zelf betalen. Om deze doelgroep tegemoet te komen, hanteert de gemeente Nieuwegein in het kader van het minimabeleid een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten.

 Wat gaat er gebeuren?

Het rijk schaft per 1 januari 2015 de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten af. Dit heeft een negatief effect op het inkomen van minima met een chronisch ziekte of beperking. De gemeente Nieuwegein wil deze mensen desondanks ook in 2015 en de jaren die daarop volgen tegemoetkomen in de hogere zorgkosten. De gemeente biedt inwoners met een minimuminkomen nu al toegang tot zowel een collectieve basisverzekering als een collectieve aanvullende zorgverzekering. Op die manier kunnen veelvoorkomende meerkosten van inwoners met een chronische ziekte en of beperking worden gedekt bij de zorgverzekeraar. In 2014 onderzoekt de gemeente of deze collectieve ziektekostenverzekering kan worden verbeterd en uitgebreid. Verantwoordelijk wethouder Martijn Stekelenburg: “We willen opnieuw bekijken en verkennen aan welke voorwaarden deze overeenkomsten met de zorgverzekeraars moeten voldoen, om op die manier een polis te kunnen bieden die zo goed mogelijk aansluit op de zorgvraag van onze chronisch zieken en mensen met een beperking”.

Een mogelijke uitkomst van deze verkenning is dat de huidige collectieve ziektekostenverzekering niet voldoende aansluit op de behoeften van de doelgroep en dat de gemeente Nieuwegein voor het jaar 2015 daarom op zoek gaat naar een beter aanbod. Als de gemeente Nieuwegein vanaf 2015 een nieuwe overeenkomst voor de collectieve ziektekostenverzekering wil afsluiten dan moeten zij ervoor zorgen dat de huidige contracten met de zorgverzekeraars tijdig worden opgezegd; anders zit de gemeente er nog een jaar aan vast. Vandaar dat ze de contracten voor de zekerheid nu al heeft opgezegd.

Tijdspad

De verkenning naar de mogelijkheden tot het sluiten van een nieuwe en meer passende overeenkomst voor 2015 wordt naar verwachting afgerond in september 2014. De cliëntenraad wordt op de hoogte gebracht van  de uitkomsten van deze verkenning.

 

Leven met een chronische ziekte en/of beperking brengt vaak extra kosten met zich mee. Denk daarbij aan zorg, vervoer, hulpmiddelen en medicijnen. Hierdoor is het leven van chronisch zieken en/of mensen met een beperking vaak duurder dan voor andere mensen. Chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen kunnen deze extra kosten niet altijd zelf betalen. Om deze doelgroep tegemoet te komen, hanteert de gemeente Nieuwegein in het kader van het minimabeleid een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten.

Wat gaat er gebeuren?

Het rijk schaft per 1 januari 2015 de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten af. Dit heeft een negatief effect op het inkomen van minima met een chronisch ziekte of beperking. De gemeente Nieuwegein wil deze mensen desondanks ook in 2015 en de jaren die daarop volgen tegemoetkomen in de hogere zorgkosten. De gemeente biedt inwoners met een minimuminkomen nu al toegang tot zowel een collectieve basisverzekering als een collectieve aanvullende zorgverzekering. Op die manier kunnen veelvoorkomende meerkosten van inwoners met een chronische ziekte en of beperking worden gedekt bij de zorgverzekeraar.

In 2014 onderzoekt de gemeente of deze collectieve ziektekostenverzekering kan worden verbeterd en uitgebreid. Verantwoordelijk wethouder Martijn Stekelenburg: “We willen opnieuw bekijken en verkennen aan welke voorwaarden deze overeenkomsten met de zorgverzekeraars moeten voldoen, om op die manier een polis te kunnen bieden die zo goed mogelijk aansluit op de zorgvraag van onze chronisch zieken en mensen met een beperking”.

Een mogelijke uitkomst van deze verkenning is dat de huidige collectieve ziektekostenverzekering niet voldoende aansluit op de behoeften van de doelgroep en dat de gemeente Nieuwegein voor het jaar 2015 daarom op zoek gaat naar een beter aanbod. Als de gemeente Nieuwegein vanaf 2015 een nieuwe overeenkomst voor de collectieve ziektekostenverzekering wil afsluiten dan moeten zij ervoor zorgen dat de huidige contracten met de zorgverzekeraars tijdig worden opgezegd; anders zit de gemeente er nog een jaar aan vast. Vandaar dat ze de contracten voor de zekerheid nu al heeft opgezegd.

Tijdspad

De verkenning naar de mogelijkheden tot het sluiten van een nieuwe en meer passende overeenkomst voor 2015 wordt naar verwachting afgerond in september 2014. De cliëntenraad wordt op de hoogte gebracht van  de uitkomsten van deze verkenning.

Wat gaat er gebeuren?

Het rijk schaft per 1 januari 2015 de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten af. Dit heeft een negatief effect op het inkomen van minima met een chronisch ziekte of beperking. De gemeente Nieuwegein wil deze mensen desondanks ook in 2015 en de jaren die daarop volgen tegemoetkomen in de hogere zorgkosten. De gemeente biedt inwoners met een minimuminkomen nu al toegang tot zowel een collectieve basisverzekering als een collectieve aanvullende zorgverzekering. Op die manier kunnen veelvoorkomende meerkosten van inwoners met een chronische ziekte en of beperking worden gedekt bij de zorgverzekeraar. In 2014 onderzoekt de gemeente of deze collectieve ziektekostenverzekering kan worden verbeterd en uitgebreid. Verantwoordelijk wethouder Martijn Stekelenburg: “We willen opnieuw bekijken en verkennen aan welke voorwaarden deze overeenkomsten met de zorgverzekeraars moeten voldoen, om op die manier een polis te kunnen bieden die zo goed mogelijk aansluit op de zorgvraag van onze chronisch zieken en mensen met een beperking”.

Een mogelijke uitkomst van deze verkenning is dat de huidige collectieve ziektekostenverzekering niet voldoende aansluit op de behoeften van de doelgroep en dat de gemeente Nieuwegein voor het jaar 2015 daarom op zoek gaat naar een beter aanbod. Als de gemeente Nieuwegein vanaf 2015 een nieuwe overeenkomst voor de collectieve ziektekostenverzekering wil afsluiten dan moeten zij ervoor zorgen dat de huidige contracten met de zorgverzekeraars tijdig worden opgezegd; anders zit de gemeente er nog een jaar aan vast. Vandaar dat ze de contracten voor de zekerheid nu al heeft opgezegd.