Persbericht van de gemeente betreffende zorgkosten

Het Rijk schaft per 1 januari 2015 de tegemoetkoming voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen met een minimuminkomen af.
Hierdoor moeten chronisch zieken en gehandicapten meer zorgkosten zelf gaan betalen.
De gemeente Nieuwegein vindt het belangrijk om de toegang tot betaalbare zorg voor minima te waarborgen.

Download de nieuwsbrief