Onderhoud bloembakken

Beste inwoner van Nieuwegein,

Omdat het onderhoud aan de bloembakken in de openbare ruimte duur is, stopt de gemeente met het onderhouden van deze bloembakken.

De gemeenteraad heeft namelijk in 2012 besloten tot een bezuiniging op het onderhoud van het groen van structureel 240.000 euro per jaar. Helaas heeft dat ook gevolgen voor de bloembakken en is de gemeente genoodzaakt om de bloembakken af te stoten. De gemeente heeft de bloembakken zo lang mogelijk geprobeerd te behouden maar vanaf dit jaar is dat niet meer mogelijk.

Een bloembak in de straat zorgt voor kleur en staat gezellig. Daarom roept de gemeente haar inwoners op die het leuk vinden en tijd hebben om daar zelf voor te zorgen. Zo kan deze maatregel ook bewoners bij elkaar brengen, bewoners activeren en de contacten in de buurt verstevigen.   
Bewoners die een bloembak bij in hun straat of in hun buurt willen verzorgen, kunnen dat tot 15 september bij de gemeente kenbaar maken via mail samendoen@nieuwegein.nl

Op de website
www.nieuwegein.nl/samendoen staat meer informatie over de bloembakken.
Na 15 september zullen de bloembakken waar geen zelfbeheerders voor gevonden zijn, weggehaald worden.

We vertrouwen er op dat we u hiermee voldoende op de hoogte gebracht hebben.