Nieuwsbrief Energielandschap Rijnenburg en Rijerscop)

Nieuwsbrief Energielandschap Rijnenburg en Rijerscop
December 2017

Dit is de eerste nieuwsbrief over energielandschap Rijnenburg en Reijerscop. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. We kondigen hier ook de momenten aan waarop u zelf in gesprek kunt gaan met initiatiefnemers en ontwerpers, op voorstellen kunt reageren en uw ideeën kunt delen.  

De gemeenteraad van Utrecht wil dat in het poldergebied van Rijnenburg en Reijerscop op grote schaal duurzame energie wordt geproduceerd. Hoe dit er uit komt te zien en wat dit voor het gebied betekent, willen we samen invullen. De gemeenteraad heeft gevraagd om minimaal vier onderscheidende scenario’s met zonne- en/of windenergie uit te werken. Hier gaan we de komende tijd samen met u aan werken. In de tweede helft van 2018 moeten er minimaal vier uitgewerkte scenario’s liggen waarover de gemeenteraad van Utrecht een besluit kan nemen. Iedereen is welkom om actief mee te denken en ideeën aan te dragen tijdens de werkbijeenkomsten die we hierover organiseren. We informeren u begin januari over de data via de nieuwsbrief en de website.

Informatiestand winkelcentra en AC de Meern
Medewerkers van de gemeente Utrecht waren vrijdag 10 en zaterdag 11 november aanwezig in de winkelcentra Galecop, De Veldhof, De Clinckhoeff, Muntplein en Mereveldplein. En op maandag 13 november in het AC in De Meern. Zij stonden er om uitleg te geven over het ontwerpproces en over de verschillende manieren waarop een ieder betrokken kan zijn.

De informatiestand werd bezocht door winkelend publiek en er waren mensen die hier speciaal naar toe kwamen om vragen te stellen. Men wilde onder andere meer weten over mogelijke deelname aan de uitwerkingsgroep en de selectieprocedure hiervan. Marion van der Voort, onafhankelijk procesbegeleider en voorzitter van de uitwerkingsgroep, was op de meeste locaties aanwezig om hier samen met medewerkers van de gemeente antwoord op te geven.

De initiatiefnemers zijn bekend
Initiatiefnemers zijn partijen die duurzame energie willen opwekken in Rijnenburg en Reijerscop door middel van zonne- en windenergie. Zij gaan daarvoor samen met ontwerpers en belanghebbenden scenario’s ontwerpen. Eind 2016 hebben initiatiefnemers Eneco en Rijne Energie zich gemeld bij de gemeente Utrecht. Rond de zomer van 2017 hebben ook andere partijen zich gemeld bij de gemeente. Op de website staan alle initiatiefnemers genoemd.

Het ontwerpbureau is geselecteerd
Voor het ontwerpen van de scenario’s voor het energielandschap wordt een extern ontwerpbureau ingeschakeld. We hebben gezocht naar een bureau met een brede kennis van energielandschappen en ruime ervaring met het ontwerpen van landschappen in samenspraak met verschillende belanghebbenden. Na een zorgvuldige selectieprocedure is de keuze gevallen op Bosch en Slabbers uit Den Haag.

Bosch en Slabbers is één van de vijf bureaus die we hebben gevraagd een offerte uit te brengen. De offertes zijn beoordeeld op diverse criteria waaronder visie op de opgave en aanpak, prijs en ervaring van het ontwerpteam.

Het ontwerpbureau krijgt een centrale rol in de werkateliers. De ontwerpers van het bureau gaan samen met initiatiefnemers en de uitwerkingsgroep voorstellen maken voor het energielandschap. Zij maken hierbij gebruik van de opbrengst uit de werkbijeenkomsten.

Kennismaking met de onafhankelijk procesbegeleider
Marion van der Voort is als onafhankelijk procesbegeleider aan de slag gegaan. Ze denkt mee over de wijze waarop de scenario’s tot stand komen met een evenwichtige inbreng van alle belangen. Bovendien is ze gespreksleider van het uitwerkingsteam. Daarin werken vijftien mensen uit de omgeving met een hele diverse achtergrond mee aan de uitwerking van de scenario’s. En ze kijkt mee met de gemeentelijke projectgroep om te adviseren over de aanpak. Uiteindelijk levert ze de gemeenteraad een verslag over het verloop van het proces.

Marion is zelfstandig adviseur op het gebied van participatie bij complexe projecten, gespreksleider en communicatieadviseur. Ze werkt al twintig jaar zelfstandig aan projecten in het hele land. Soms ook in Utrecht. Ze woont niet in de omgeving, heeft geen belangen bij betrokken partijen en deinst niet terug voor een ingewikkeld proces.

Marion: ‘Er zijn veel mensen die veel tijd steken in dit proces. Als het even kan, wil ik er voor zorgen dat mensen het die moeite ook waard vinden. Omdat het leerzaam en interessant is en omdat we op een goede manier met elkaar omgaan. Uiteindelijk zal de gemeenteraad een besluit moeten nemen. Dat is het democratisch gekozen orgaan dat uiteindelijk een knoop doorhakt. Er zullen dan vast nog mensen zijn die daar niet blij mee zijn. Ik ben er niet om dat te voorkomen. Als de inbreng vanuit de omgeving maar evenwichtig is waardoor de raad een goede afweging kan maken.’

De uitwerkingsgroep is gestart
Er is onlangs een uitwerkingsgroep samengesteld van vijftien personen. Onder leiding van Marion van der Voort werkt deze uitwerkingsgroep van begin tot eind mee aan het uitwerken en verdiepen van de scenario’s.

Het samenstellen van de uitwerkingsgroep was een hele klus’, vertelt Marion. ‘Dit komt omdat we een zo gemêleerd mogelijk gezelschap aan tafel wilden hebben. Van de vijftig aanmeldingen vielen er een paar af omdat mensen een ander belang hadden, bijvoorbeeld zakelijke betrokkenheid. Toen hebben we alle aanmeldingen op een kaart gezet en een eerste verdeling gemaakt om te zorgen dat de spreiding goed was. Daarna hebben we in de motivaties gezocht naar invalshoeken die nog niet aan tafel zaten. We hebben nog wat geschoven voor een goede verdeling tussen mannen en vrouwen en we wilden er ook graag een jonger iemand bij hebben. Zo is uiteindelijk een hele diverse club van vijftien mensen ontstaan.

De uitwerkingsgroep is op 25 november voor het eerst bij elkaar geweest. Lees hier het verslag.
De leden van de uitwerkingsgroep staan vermeld in het uitklapmenu op de website.

Van uitwerken scenario’s tot besluitvorming; hoe verloopt het proces?
In de tweede helft van 2018 moeten er minimaal vier uitgewerkte scenario’s liggen, waarover de gemeenteraad van Utrecht een besluit kan nemen. Verschillende partijen werken samen aan het uitwerken van deze scenario’s voor het energielandschap. De gemeente Utrecht heeft de regie over het proces. Marion van der Voort is als onafhankelijke procesbegeleider aangenomen om het proces te begeleiden.

Het ontwerpproces bestaat uit twee soorten bijeenkomsten die elkaar steeds opvolgen: werkbijeenkomsten in de wijken en werkateliers. Als bewoner of belanghebbende kunt u tijdens de werkbijeenkomsten in gesprek gaan, uw ideeën meegeven en op voorstellen reageren. Initiatiefnemers, ontwerpers en de uitwerkingsgroep gaan vervolgens met de opbrengst aan de slag tijdens een werkatelier. Het resultaat presenteren zij in de volgende werkbijeenkomst.

Na 3 à 4 rondes werkbijeenkomsten en werkateliers liggen er minimaal vier uitgewerkte scenario’s. De gemeenteraden van de omliggende gemeenten krijgen vervolgens de gelegenheid om op de uitgewerkte scenario’s te reageren. Daarna neemt de gemeenteraad van Utrecht een besluit. We verwachten dat dit het najaar van 2018 gebeurt.

Een schematische weergave van dit proces vindt u op onze website.

Meedenken en ideeën aandragen
Het uitwerken van de scenario’s voor Rijenbrug en Reijerscop doen we zo veel mogelijk met inbreng van iedereen die daar ideeën over heeft. Ook u kunt dus uw bijdrage leveren door met ons mee te denken en uw ideeën met ons te delen. Tijdens het ontwerpproces  worden hier verschillende werkbijeenkomsten voor georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn ’s avonds en duren maximaal twee uur. De eerste bijeenkomst zal in het eerste kwartaal van 2018 plaatsvinden. Data en locaties maken we begin januari bekend via de nieuwsbrief en de agenda op de website.

Bijeenkomsten van andere partijen
Naast de bijeenkomsten die de gemeente organiseert, zullen mogelijk ook andere partijen mensen uitnodigen in de komende periode. Zo heeft bewonerscollectief Rijne Energie al initiatief genomen om leden bij elkaar te brengen voor een bijeenkomst op 16 december. Het doel van deze bijeenkomst is om de inbreng van Rijne Energie in het ontwerpproces dat de gemeente organiseert voor te bereiden.

Het kan verwarrend zijn dat er van verschillende kanten uitnodigingen komen. De uitnodigingen van de gemeente Utrecht rond het maken van de verschillende scenario’s worden altijd via deze nieuwsbrief en de website van de gemeente gecommuniceerd.

Contact
Heeft u vragen, of wilt u meer weten over de plannen voor Rijnenburg en Reijerscop?

U vindt meer informatie op de website utrecht.nl/rijnenburg
Tot aan de kerst kunt u elke woensdagavond tussen 19.00-20.00 uur iemand van de gemeente spreken tijdens het inloopspreekuur in AC De Meern, Meerndijk 59, De Meern.
U kunt uw vraag ook mailen naar duurzame-energierijnenburg@utrecht.nl

Gemeente Utrecht · Organisatieonderdeel· Stadsplateau 1 · Postbus 16200 · 3500 CE Utrecht ·

14 030 · duurzame-energierijnenburg@utrecht.nl