Nieuwsbrief 4 Energielandschap Rijnenburg en Rijerscop maart 2018

Nieuwsbrief Energielandschap Rijnenburg en Rijerscop
maart 2018

Hoe zijn zonnepanelen en windmolens in te passen en te combineren met andere functies in Rijnenburg en Reijerscop? Die vraag stelde de Utrechtse gemeenteraad juli 2017 aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht. De komende maanden worden hiervoor scenario’s uitgewerkt. Dit doen we samen met u. In de tweede helft van 2018 moeten er minimaal vier uitgewerkte scenario’s liggen waarover de gemeenteraad van Utrecht een besluit kan nemen. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop.

Save the date: eerste werkbijeenkomst
De eerste werkbijeenkomst is gepland en zal plaatsvinden in De Meern in de Schalm.
U bent van harte welkom. Tijdens deze bijeenkomst willen initiatiefnemers ontwerpers, experts en de gemeente graag met alle belanghebbenden uit Rijnenburg, Reijerscop, Utrecht en de omgeving in gesprek over de verschillende schetsen van het energielandschap. Er is gelegenheid om u te laten informeren over de schetsen, uw mening te geven, ideeën mee te geven en die in een gesprek met ontwerpers toe te lichten.

Datum: donderdag 17 mei 2018
Tijd: inloop van 16.00 tot 21.00 uur
Locatie: De Schalm, Oranjelaan 10, De Meern

Over de exacte invulling van de eerste werkbijeenkomst wordt u nog nader geïnformeerd. Dit gebeurt onder meer via een wijkbericht die wij in en rondom het gebied huis-aan-huis verspreiden en via een volgende nieuwsbrief.

Na de werkbijeenkomst gaan initiatiefnemers, ontwerpers en de uitwerkingsgroep aan de slag met de opbrengst uit de werkbijeenkomst. Zij werken de scenario’s verder uit en koppelen de resultaten terug tijdens een tweede werkbijeenkomst. Het streven is deze rond de zomer van 2018, nog voor de schoolvakantie, plaats te laten vinden. De datum en locatie van deze bijeenkomst zal begin juni bekend worden gemaakt.

Onderzoeksbureau geluid en slagschaduw
Onderzoeksbureau DGMR heeft de opdracht gekregen om de te ontwikkelen scenario’s met windmolens te beoordelen op geluids- en slagschaduweffecten. Na een selectieproces hebben leden van de uitwerkingsgroep, initiatiefnemers en betrokken ambtenaren van de gemeente voor dit onderzoeksbureau gekozen. Criteria die aan deze keuze ten grondslag lagen waren onder andere: bewezen onafhankelijkheid, communicatieve vaardigheden en uitgebreide ervaring met soortgelijke projecten.

Terugkoppeling tweede ontwerpatelier
Op zaterdagochtend 10 maart heeft het tweede ontwerpatelier plaatsgevonden. Leden van de uitwerkingsgroep, ontwerpbureau Bosch Slabbers, initiatiefnemers en ambtenaren van de gemeente Utrecht zijn met elkaar verder gegaan met de schetsen van het energielandschap.

Lees de terugkoppeling van het ontwerpatelier van 10 maart 2018.

Rol van de uitwerkingsgroep
De leden van de uitwerkingsgroep hebben meegedacht bij het in beeld brengen van voldoende uitgewerkte schetsen van scenario’s op de thema’s energieopwekking, natuur- en landschapswaarden, overige functies zoals recreatie, financiële participatie en effecten van windmolens ten aanzien van slagschaduw en geluid. De mensen in de groep leveren hun input, ideeën en stellen hun vragen tijdens de bijeenkomsten. Zij zorgen met hun inbreng dat de scenario’s completer zijn. De initiatiefnemers, ontwerpers en gemeente zijn blij met hun inbreng.

Doordat de leden van de uitwerkingsgroep deel uitmaken van het ontwerpteam, kan de indruk ontstaan dat zij achter alle scenario’s staan. Het is goed te beseffen dat die niet het geval is. Er zitten ook scenario’s bij die niet de voorkeur van (alle) leden van de uitwerkingsgroep hebben. Het is uiteindelijk de gemeenteraad die een afweging maakt en besluiten neemt.

Locatieonderzoek roeibaan
Parallel aan het proces voor grootschalige duurzame energieopwekking in Rijnenburg en Reijerscop loopt er een onderzoek naar de mogelijkheden van een roeibaan in Rijnenburg. In opdracht van de gemeente Utrecht voert SWECO dit locatieonderzoek uit. Op basis van planologische en technische kenmerken van het gebied worden diverse scenario’s voor roeiwater in Rijnenburg bekeken. De meest kansrijke locaties uit dit onderzoek worden meegenomen in het ontwerpproces van het energielandschap in Rijnenburg en Reijerscop zodat een eventuele inpassing van een roeibaan mogelijk blijft.

Essentaksterfte in Rijnenburg
In heel Utrecht hebben we te maken met essentaksterfte. Deze ongeneeslijke schimmelziekte bedreigt de ongeveer 24.000 essen van de gemeente Utrecht. Dat is 15% van het totaal aantal bomen (160.000). Essentaksterfte zorgt ervoor dat takken van bomen kunnen vallen. Dat kan gevaarlijk zijn of schade veroorzaken. Daarom nemen we maatregelen tegen deze ziekte. Dit doen we afhankelijk van de aantasting, leeftijd en locatie van de boom.

Situatie in Rijnenburg
Ook in de polder Rijnenburg staan essen met essentaksterfte, bijvoorbeeld aan de Nedereindseweg. Sommige essen moeten in 2018 worden gekapt, andere snoeien we of houden we extra in de gaten. Op www.utrecht.nl/essentaksterfte vindt u een kaart, waarop per boom te zien is welke maatregelen we dit jaar nemen.

Meer informatie en de actuele kaart kunt u hier vinden: www.utrecht.nl/essentaksterfte

Uitzending De Monitor
Op dinsdag 13 maart zond de NPO een aflevering van het televisieprogramma De Monitor uit over ‘klimaatconflict in de polder’. Via voorbeelden uit Groningen, Schagen, Apeldoorn en Wassenaar probeert De Monitor in deze aflevering een beeld te schetsen van de dilemma's waar gemeenten mee worstelen om hun duurzaamheidsdoelen te behalen. Bekijk de aflevering hier terug: https://npo.nl/de-monitor/13-03-2018/KN_1697473


Gemeente Utrecht · Stadsplateau 1 · Postbus 16200 · 3500 CE Utrecht · 14 030 ·

duurzame-energierijnenburg@utrecht.nl 

Uitschrijven