Nieuwegein Fonds

Nieuwegein Fonds 

Het Nieuwegein Fonds i.o. is een particulier burgerinitiatief dat, onafhankelijk, steun biedt aan (nieuwe) Nieuwegeinse initiatieven en projecten op het brede gebied van onderwijs & educatie, kunst & cultuur, sport & recreatie, natuur & milieu en welzijn & gezondheidszorg. Maar ook inspireert, verbindingen legt en samenwerking bevordert. De initiatieven en projecten dienen als uitgangspunt te hebben te komen tot concrete maatschappelijke meerwaarde op basis van aantoonbare behoefte en bewezen draagvlak.

Het Fonds wil, kortom, bijdragen aan de kwaliteit van de lokale gemeenschap van Nieuwegein. Zij doet dit door "gelden" beschikbaar te stellen, het geven van "adviezen" en het organiseren van "inspiratiesessies". 
Het Fonds verwerft inkomsten uit bijdragen van particulieren, fondsen, bedrijven, andere organisaties en instellingen, serviceclubs, evenementen en acties.
Het Nieuwegein Fonds i.o. heeft inmiddels overleg met tal van lokale organisaties om tot samenwerking en afstemming van ondersteuning te komen. Daarnaast heeft het Nieuwegein Fonds i.o. inmiddels contact en aansluiting gezocht met/bij de landelijke organisatie "Stichting Lokale Fondsen Nederland" (www.lokalefondsen.nl). Deze organisatie verleent inmiddels al ondersteuning.
Kijk ook eens naar dit initiatief in andere gemeenten op http://youtu.be/cFMm8tO1njU, naar https://www.youtube.com/watch?v=y-kYemjFgak en naar https://www.youtube.com/watch?v=7E4aL1e8bJk.
 
Initiatief, contact, meer informatie en aanmelden voor medewerking ... 
Eric Denneman (06-53214450 - ehdenneman@ziggo.nl).
https://www.facebook.com/Nieuwegein-Fonds-741088602695335/?ref=tn_tnmn.