Nieuwe woonvisie: Denkt u ook mee?!

De wereld verandert. We worden ouder, we willen langer thuis blijven wonen en langer meedoen in de samenleving. Maar hoe doe je dat?
Het antwoord zit in een nieuwe manier van denken en doen – van ons allemaal.
We kunnen meer zelf of met hulp van anderen oplossen dan we misschien denken.

De overheid verandert mee en heeft de gemeenten meer taken op het gebied van begeleiding, jeugd en werk gegeven per 1 januari 2015.
Het idee is dat de gemeente beter weet wat er speelt bij haar inwoners en beter aan kan sluiten bij de wensen en mogelijkheden van de inwoners dan de overheid. De lijnen tussen gemeente, organisaties en inwoners zijn korter.

Gemeente Nieuwegein is intensief bezig geweest met de voorbereiding op haar nieuwe taken. Dat deed en doet zij nog steeds in samenwerking met allerlei Nieuwegeinse organisaties en u. Om de taken uit te kunnen voeren is de onafhankelijke stichting Geynwijs opgericht. Daar kunt u terecht als u bijvoorbeeld op zoek bent naar een dagbesteding, u redt het niet meer als mantelzorger of u kampt met ziekte. U wilt zelfstandig en plezierig wonen en blijven meedoen in de samenleving. Uw kind wordt gepest en weet het even niet meer of u krijgt moeilijk hoogte van uw zoon of dochter en zou wel wat opvoedtips kunnen gebruiken. Maar ook als u leeftijdgenoten wilt ontmoeten om onder de mensen te blijven of hoe uzelf nuttig wilt maken.

Geynwijs is bereikbaar via:

-          Vijf Geynwijspunten in Nieuwegein, de inlooppunten in de wijk

         voor informatie en advies

-          De sociale kaart op www.geynwijs.nl

         (deze is live, maar wel in ontwikkeling)

-          030-410 06 66, de telefoonlijn voor informatie en advies

-          De sociaal professionals van de Stichting Geynwijs
        (drie wijkteams in Nieuwegein)

Geynwijs in Batau

Alle inwoners van Nieuwegein die al gebruik maakten van ondersteuning, toegekend vanuit de Wmo, AWBZ of de wet op de Jeugdhulp zijn eind 2014 persoonlijk geïnformeerd over de nieuwe plannen. Zij ontvingen een brief en konden deelnemen aan bijeenkomsten. Andere inwoners zijn onder meer via een speciale bijlage in de Molenkruier geïnformeerd in december 2014. Deze informatie is terug te vinden op www.nieuwegein.nl/geynwijs.

In Batau kunnen inwoners met vragen over ondersteuning vanuit de WMO, AWBZ of de wet op de jeugdhulp 5 dagen per week tijdens openingsuren terecht op Geynwijspunt Batau op buurtplein Batau, Dukatenburg 1. De koffie staat klaar.