Netwerk samen duurzaam

Wij zoeken enthousiaste mensen!

Voor het realiseren van de activiteiten van Netwerk Samen Duurzaam Nieuwegein worden enthousiaste vrijwilligers gezocht die duurzaamheid belangrijk vinden.
Er zijn verschillende taken die onderling verdeeld kunnen worden.
De taken bestaan o.a. uit het samen organiseren van het oogstfeest, de duurzaamheidsmarkt of andere evenementen.
Andere taken zijn het bijhouden van onze website en als contactpersoon fungeren voor onze mailbox.
Er worden één of meerdere vrijwilligers gezocht die de rol van kartrekker op zich willen nemen voor een van de duurzame thema's.
Binnen de kerngroep zijn ook  coördinerende taken uit te voeren om het netwerk in goede banen te leiden.
Als netwerk Samen Duurzaam organiseren wij activiteiten om op een positieve manier bewustwording en gedragsverandering onder de aandacht te brengen.
We vinden  het heel belangrijk om op basis van gelijkwaardigheid met plezier samen te werken. We hebben aandacht  voor bezoekers van activiteiten en willen een gezellige sfeer scheppen. 

Het initiatief energie ambassadeurs is in de ontwikkelfase.
Betrokken partijen zijn nu: Natuur en Milieu Federatie Utrecht, Gemeente Nieuwegein, Samen Duurzaam Nieuwegein en U-Thuis.
Als lid van ons netwerk kun je meedenken over de opzet en uitvoering samen met de andere betrokken partijen. 
Wil jij meehelpen om dit initiatief tot een succes te maken? Of spreekt een van de andere taken je aan?

Neem dan contact op met Gina Bijnsdorp via mail info@samenduurzaamnieuwegein.nl of bel 06 45732344. 

Voor informatie over Samen Duurzaam Nieuwegein: zie onze website www.samenduurzaamnieuwegein.nl