Meer woningen in kantoren

In Nieuwegein werden al 187 woningen opgeleverd in voormalig leegstaande kantoren. Met name startersappartementen in de wijken Merwestein en Stadscentrum. In meer gebieden waar kantorenleegstand is in Nieuwegein liggen kansen om (extra) woningen te realiseren. Niet alleen voor starters, maar ook voor doorstromers en 55-plussers. Dat komt uit onderzoek wat de gemeente liet doen naar de match tussen woningbehoefte en kantorenleegstand. De gemeente presenteerde 14 mei de uitkomsten van het  onderzoek op de 2e jaarlijkse kantorenmiddag voor betrokken partijen.

 

Ook buiten centrum
Ook Rijnhuizen en Batau Noord zijn kansrijke gebieden voor de transformatie van leegstaande kantoren naar woningen. Merwestein en Stadscentrum zijn dat vanwege goede bereikbaarheid en nabijheid van voorzieningen voor alle doelgroepen (starters, doorstromers en 55-plussers). Mensen die een stap in hun wooncarrière willen maken, opteren voor een ruimer appartement in een getransformeerd kantoorpand of een sloop-nieuwbouwproject. Voor woningen gecombineerd met zorg blijkt een omgeving met andere woningen, vlakbij winkels, groen en openbaar vervoer een ‘must’. De gemeente stimuleert en faciliteert de verbinding tussen partijen om tot concrete aanpak van de leegstand te komen.

 

Nieuwe mogelijkheden

Met de succesvolle kantoortransformaties daalde de leegstand van kantoren in Merwestein van 35% in 2010 naar 17% nu. De gemeente Nieuwegein heeft voor de komende jaren nog een flinke woningbehoefte. Woningen die deels gerealiseerd kunnen worden in bestaand vastgoed. Om de match tot stand te brengen, nodigde de gemeente  betrokken partijen uit om te horen en spreken over kansen voor nieuwe doelgroepen. Ruim honderd aanwezigen gingen het gesprek aan over mogelijkheden van zorgwoningen, jongerenhuisvesting, een gebiedsgerichte aanpak en sloop-nieuwbouw.


Meer weten?
De onderzoeksresultaten zijn terug te vinden in de informatiekrant ‘Wonen in kantoren’ op www.nieuwegein.nl/kantorenaanpak