Maandag 14 oktober: Nieuwegein duurzaam. Maak met ons het verschil

 

Download onderstaande nieuwsbrief

Download poster

NIEUWEGEIN DUURZAAM: MAAK MET ONS HET VERSCHIL!

BIJEENKOMST MAANDAG 14 OKTOBER

 

Wat betekent duurzaamheid in Nieuwegein voor jou? Is dat meer zonne-energie, vaker de fiets, hulp voor sociaal zwakkeren, meer ontmoetingsruimtes, hogere inkomens? Of gaat het over hele andere dingen? En heb je ideeën waardoor we dit allemaal kunnen realiseren? We willen het van jou weten!

Maandagavond 14 oktober gaat het netwerk Samen Duurzaam metinwoners, organisaties en ondernemers in gesprek over duurzaamheid in Nieuwegein. Wat vindt jíj belangrijk? En hoe kunnen we dat gezamenlijk realiseren?

Die avond maken we een begin met de ‘duurzaamheidsagenda’: 10 concrete ambities die we binnen nu en 2-3 jaar ook met z’n allen kunnen gaan realiseren. Een agenda waar we ook echt mee  aan de slag gaan!

Deze duurzaamheidsagenda bieden we ook aan de Nieuwegeinse politiek aan en in het voorjaar van 2014 aan de nieuwe gemeenteraad.

 

Kom ook, doe mee en maak met ons het verschil!

 

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een breed begrip dat gaat over onze behoefte in het heden en over behoeften van toekomstige generaties. Duurzaamheid gaat dus niet alleen over energie en klimaat maar is op vri jwel elk onderwerp toepasbaar: ‘ Een ontwikkeling is duurzaam als rekening wordt gehouden met economische, sociale en ecologische aspecten. Want niet alleen natuurlijke bronnen zoals olie en gas zijn schaars, ook een hoogopgeleide en gezonde bevolking, goed werkende sociale netwerken, maatschappelijk vertrouwen, machines en infrastructuur zijn niet onbeperkt aanwezig.’

 

Netwerk Samen Duurzaam
Het netwerk Samen Duurzaam is een initiatief van bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties in Nieuwegein die zich in willen zetten voor alles wat Nieuwegein leefbaarder maakt, zowel nu als in de toekomst.

 

Meer informatie
D
e bijeenkomst is van 19.30-22.00 uur in Buurtplein Doorslag (Parelduiker 13 Nieuwegein).  De avond is gratis, wel graag even aanmelden:
samenduurzaamnieuwegein@gmail.com.

 

Meer informatie over de bijeenkomst op onze website of Facebook:
www.samenduurzaamnieuwegein.ning.com
www.facebook.com/samenduurzaamnieuwegeinDe organisatiegroep van het netwerk:

Arjan de Jong
Cecile Custers
Gina Bijnsdorp
Henk van der Honing
Theo Groothedde