Jutphaas wonen

Jutphaas wonen.

Jutphaas Wonen heeft het altijd al belangrijk gevonden dat we
juist die dingen doen waar onze klanten en de maatschappij
echt op zitten te wachten, en niet waarvan wij denken of vinden dat ze moeten gebeuren.
In deze onzekere tijden zullen wecreatief naar wegen moeten
zoeken om ondanks de voorgenomen overheidsheffingen en -maatregelen toch te blijven investeren in zaken als nieuwbouw, leefbaarheid en het stimuleren van de doorstroming.
Dit vraagt om een andere blik en het lef om ook in onzekere
tijden te blijven doen wat nodig is.
 
Met behulp van ons Huurdersplatform, huurders,
woningzoekenden, belanghouders en medewerkers hebben we
ons ondernemingsplan 2013 – 2017 opgesteld. 
Alle verschillende invalshoeken hebben dit plan oprecht verrijkt.
Bekijk het filmpje op www.jutphaas.nl/anders-durven-kijken/  voor een samenvatting van onze plannen voor 2013-2017. Zin in meer achtergrond? Lees dan het hele ondernemingsplan dat ook op bovenstaande website staat.

Video: Anders durven kijken.