Informatiebijeenkomst Bouwen aan City


De komende jaren gaat er het nodige veranderen in de binnenstad van Nieuwegein. Meer woningen, vernieuwing van het stationsgebied en meer levendigheid in de binnenstad. Inwoners en andere belangstellenden zijn welkom op de informatiebijeenkomst maandag 19 juni in de hal van het stadshuis. U kunt vrij binnenlopen tussen 19:30 – 21:30 uur.

Op de informatiebijeenkomst is informatie te verkrijgen over de volgende thema’s: 1) de actualisatie van het bestemmingsplan, 2) de actuele bouwplannen voor de HN-locatie (Herenstraat-Noordstedeweg) en de Doorslagzone (naast het stadshuis), 3) de vernieuwing van het stationsgebied en 4) de bewoning van de Luifelstede. Aanwezig zijn o.a. medewerkers van de gemeente, de provincie Utrecht (tram), de ontwikkelaar van de Doorslagzone en het wijkplatform.

Inspraak bestemmingsplan

Vanaf 19 juni start de inspraakperiode voor het voorontwerpbestemmingsplan. De inspraakperiode loopt van 19 juni t/m 3 juli 2017. In het najaar van 2017 staat het ontwerpbestemmingsplan op de agenda van de raad. Het bestemmingsplan geeft onder andere aan waar in de binnenstad mag worden gebouwd en welke voorwaarden daaraan verbonden zijn. Het bestemmingsplan voor de binnenstad stamt uit 2007. In 2013 heeft de gemeenteraad besloten om de visie op de binnenstad op onderdelen aan te passen en meer woningen in plaats van kantoren en winkels te bouwen. Bijvoorbeeld op de ‘HN-locatie’ langs de Noordstedeweg, op de locatie ‘Doorslagzone’, langs de Doorslag en in West. Dit moet nog wel verwerkt worden in het bestemmingsplan. Deze actualisatie gaat nu van start.

Contactpersoon    
Fransje van Beek
 
Telefoon  
06 51 57 23 11

Flyer informatiebijeenkomst

 

                 Plattegrond Binnenstad                                            

                 

               Plattegrond Batau-Zuid 

Plattegrond Doorslag   Noord Luifelstede                            

Plattegrond Jutphaas

 

Plattegrond Merwestein