Informatie en bespreken ‘Beleidskader Wmo (Welzijn) – Gezondheid’

 

uitnodiging informatieavond 8 april

concept beleidskader wmo welzijn gezondheid

Bij deze willen we u graag aanbieden het concept ‘Beleidskader Wmo (Welzijn) – Gezondheid’ van de gemeente Nieuwegein.

De gemeente organiseert een informatiebijeenkomst voor inwoners, vrijwilligers, medewerkers van organisaties om het concept beleidskader toe te lichten en te bespreken.

Komt u ook?  -- Meld u dan uiterlijk vrijdag 4 april aan bij Marian van Dijk

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 8 april van 20.00-22.00 in ’t Veerhuis.  

In bijgevoegde brief vindt u hierover meer informatie en de mogelijkheid om een reactie op het concept beleidskader te geven.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Marian van Dijk| Secretaresse Juridische Zaken en Handhaving

Maatschappelijke Ondersteuning

projectassistentie Programmabureau Herstructurering Sociaal Domein

Gemeente Nieuwegein
Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein | Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein
W www.nieuwegein.nl

T @gem_nieuwegein | E m.vandijk@nieuwegein.nl