Het wijkplatform HZL wordt opgeheven

Persbericht van het wijkplatform HZL over opheffing

Het wijkplatform HZL wordt opgeheven

Het wijkplatform Hoogzandveld, Zandveld & Lekboulevard (HZL) heeft besloten om haar taak/rol als wijkplatform in de gemeente Nieuwegein in het najaar van 2014 te beëindigen. De opgerichte stichting zal worden opgeheven.

De leden zien (persoonlijke) actievoering als een passender middel om de leefbaarheid en veiligheid in de wijken te verbeteren dan het eindeloos praten zonder besluitvorming met de bestuurders en de medewerkers van de gemeente Nieuwegein. De leden voelen zich langzamerhand murw geslagen.

HZL zal de boel niet over de heg gooien. Daarvoor is de betrokkenheid van de leden van het wijkplatform bij de drie wijken en hun bewoners te groot. Er is voor een overgangstraject gekozen. De formele opheffing van de stichting wordt 1 oktober 2014. Het wijkplatform HZL zal in het overgangstraject bijvoorbeeld de gebruikelijke bijdragen uit het wijkbudget voor buurtbijeenkomsten zoals bbq’s in 2014 blijven verstrekken. Ook zal de informatieverstrekking aan de wijkbewoners via het wijknieuws en bewonersbijeenkomsten doorgaan.

Waarom?

Vrijwilligerswerk moet plezier en voldoening geven en vrijwilligers moeten (wederzijdse) waardering ervaren.De reden van het besluit is dat de leden het gevoel hebben dat de laatste anderhalf jaar vrijwel alle tijd en energie in procedures van en controle op naleving van afspraken door de gemeente en haar bestuurders ging zitten in plaats van in de inhoud.

HZL is diep teleurgesteld over de wijze van behandeling van haar (ongevraagde) adviezen aan het College van B&W en het overleg met de wijkwethouder. Alles werd doorgeschoven en afspraken met eerdere bestuurders werden eenzijdig terzijde gelegd of het bestaan er van werd ontkend.De samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en de wijkplatforms werd steeds meer genegeerd.

In de bijlage geven wij een toelichting via een drietal onderwerpen op het voorgaande.

Download bovenstaand bericht + bijlage