Herinrichting van de groenstrook in het parkje vlak bij de Gildehuisdrift.


Drie ontwerpen voor park bij Gildehuisdrift

De groenstrook in het parkje vlak bij de Gildehuisdrift is toe aan een herinrichting. In het kader van het opnieuw verharden/asfalteren van de parkpaden in Nieuwegein zijn nu de parkpaden bij de Gildehuisdrift aan de beurt. Er zijn drie voorstellen waaruit u een keuze kunt maken. U kunt voor één ontwerp kiezen. Het voorstel dat de meeste stemmen ontvangt, wordt uiteindelijk in opdracht van de gemeente in uitvoering gebracht. Dus de meeste stemmen gelden. U krijgt hierover dan nog een buurtbericht in uw bus met het definitieve keuzeontwerp. De periode waarin u uw keuze kunt uitbrengen, is vanaf maandag 15 september tot maandag 29 september.

De groenstrook wordt gebruikt door wandelaars en fietsers en heeft een recreatieve functie. Met de omvorming van de groenstrook wordt beoogd dat het parkgebiedje een nog meer aantrekkelijk verblijfsgebied wordt.

Waarom omvorming groenstrook?
Aanleiding voor de omvorming van de groenstrook is ernstige wortelopdruk in het verhard voetpad langs de singel. De bomen in het gazon langs het water zijn van zodanige kwaliteit dat de gemeente deze bomen graag wil behouden. Ze hebben immers een beeldbepalende functie in het parkgebiedje. Om een goed begaanbaar voetpad te behouden, is het noodzakelijk om de paden aan te pakken. U kunt een keuze maken uit een van de drie onderstaande uitgangspunten.

Optie 1:

  • Asfalteren bestaande verharding (gedeeltelijk)
  • Verwijderen asfalt in voetpad langs water
  • Bestrating vissteiger verkleinen en aanbrengen van een houten vlonder.

Optie 2:

  • Asfalteren bestaande verharding (gedeeltelijk)
  • Verwijderen asfalt in voetpad langs water en aanbrengen half verharding
  • Vissteiger ongewijzigd handhaven.

Optie 3:

  • Asfalteren bestaande verharding (gedeeltelijk)
  • Verleggen voetpad langs het water
  • Vissteiger ongewijzigd handhaven.

 

www.meedenkeninnieuwegein.nl/gildehuisdrift
Op deze website kunt u uw keuze bekend maken door uw stem uit te brengen.

U kunt behalve vrijdag ook tijdens kantooruren contact opnemen met projectleider de heer J.Buijs via de mail j.buijs@nieuwegein.nl of via het algemeen nummer 14 030.