Evaluatie Hondenbeleid 2017 dinsdag 16 januari

Beste inwoner,

Rond begin oktober heeft u een enquête van de gemeente ingevuld in het kader van de evaluatie van het Hondenbeleid. In totaal hebben 1106 inwoners dit gedaan.
Daar zijn we heel blij mee en hiervoor willen we u dan ook hartelijk danken.
Denkt en praat u ook mee over de uitkomsten van de enquête? 

De uitkomsten van de enquête in het kader van de evaluatie van het hondenbeleid zijn nu bekend. De gemeente bespreekt deze graag met alle inwoners die zich betrokken voelen bij het onderwerp.

Hiervoor wordt een open inloopavond georganiseerd op dinsdag 16 januari.

Tussen 19:30 en 21:30 uur kunt u het Stadshuis binnenlopen. We zitten in het bedrijfsrestaurant op de 4e etage.

U hoeft zich hiervoor niet aan – of af te melden. Alle inwoners zijn welkom, dus ook de mensen die niet zelf aan het onderzoek hebben meegedaan.

Op verschillende plekken worden thema’s uit het onderzoek gepresenteerd. Hierover kunt u met elkaar en met medewerkers van de gemeente in gesprek.

Heeft u aanbevelingen voor het hondenbeleid dan horen we dat graag!

Het eindrapport van de evaluatie (uitkomsten onderzoek met conclusies en aanbevelingen) zal in het voorjaar 2018 gereed zijn. Dit rapport komt op de gemeentelijke website te staan.

Wij hopen u te mogen begroeten op 16 januari!