Energiepark Rijnenburg

Ondanks deze informatie en communicatie is er toch nog de nodige onduidelijkheid over wat er nu precies gaat komen. Krijgen we alleen windmolens, waar komen die te staan, hoe hoog zijn ze, kunnen we ze horen, zorgen ze voor slagschaduw, waarom niet alleen zonnepanelen?
Het wijknetwerk Galecop organiseert op 10 april een bijeenkomst hierover voor omwonenden van Rijnenbrug en dat zijn wij ook. De insteek is informeren en nadenken over de gevolgen van het een of het ander.
De Bijeenkomst is om 20.00 uur bij de Petenaquebaan aan de Galecopperzoom 1.
Voor meer informatie verwijs ik naar bijgaande flyer.
Graag hoor ik of u van plan bent daar heen te gaan, zodat de organisatoren enigszins weten waar ze aan toe zijn. Een mailtje naar l.foortse@gmail.com is voldoende.