De kunst van het ouder worden


Film en nabespreking voor 55-plussers
     "De kunst van het ouder worden"

Hoe doe je dat … met plezier ouder worden?
Wat kun je ondernemen om het leven optimistisch tegemoet te zien?
In de film ‘De kunst van het ouderworden’ vertellen drie senioren die veel hebben meegemaakt wat hen helpt om positief in het leven te staan.
Op dinsdag 23 september is de film te zien in Buurtplein Zuid.
Na afloop van de film volgt een nabespreking onder leiding van 2 medewerkers van Indigo.

Verlies:
Hoe ouder iemand wordt, hoe meer verlieservaringen:
Verlies van de partner en dierbaren, het verminderen van sociale contacten, een lijf dat begint te protesteren, het verlies van de‘vertrouwde’ plek in de samenleving en tenslotte het verlies van zelfstandigheid.
Het vraagt veel levenskunst om met deze moeilijke gebeurtenissen om te gaan. Niet verwonderlijk dus dat veel ouderen last hebben van gevoelens van somberheid, eenzaamheid of angst.
Gelukkig weten de meeste mensenuiteindelijk om te gaan met verlieservaringenen en vinden een nieuwe balans.
Maar hoe doen zij dit? Wat helpt hen daarbij?
Daarover gaat ‘De kunst van het ouder worden’.
In de film vertellen ouderen over hun leven en vooral hoe zij zich staande weten te houden na ingrijpende veranderingen.

‘De kunst van het ouder worden’ is een film over het koesteren van de mogelijkheden en de kansen die het leven biedt.
De kunst van het ouder worden wordt mogelijk gemaakt door de Gemeente Nieuwegein, Movactor, Zorgspectrum, Fair’s en Indigo.

Praktische informatie:
De film wordt vertoond op dinsdag 23 september in Buurtplein Zuid, Ratelaar37 te Nieuwegein.
De bijeenkomst duurt van 10.00 tot 12.00 uur.
Aansluitend wordt er een lunch geserveerd.
De bijeenkomst is kosteloos, voor de lunch vragen wij 4 euro.

U kunt zich aanmelden vóór 19 september door contact op te nemen met Laurette Vossepoel van Movactor via 030-6033748030-6033748 of  lvossepoel@movactor.nl

Graag aangeven of u wel of niet komt.