Bomenkap(kopie)

Bomen worden vanwege veiligheid gekapt

In Batau Noord, Batau Zuid, Doorslag, Hoog Zandveld en Zandveld worden binnenkort bomen en bosschages gekapt. Elke drie jaar worden boomveiligheidscontroles uitgevoerd. Bomen met een slechte conditie of die een ziekte hebben, worden elk jaar gecontroleerd. Het gaat om bomen met iepenziekte, watermerkziekten, essentaksterfte, bomen met zwamaantastingen, bomen met een verminderde conditie of dode bomen. Wilgen aan de slootkant die te fors zijn gegroeid worden ook gekapt.

De bomen en bosschages die gekapt worden, zijn gemerkt met een blauwe stip. Er is een flora- en fauna check gedaan vooruit lopend op het werk. De aannemer doet ook nog een flora- en fauna check voordat hij start met de uitvoering. Bosschages en bomen waar bewoonde nesten in zitten, zullen pas in het najaar worden gekapt. Vervolgens komen Galecop, Blokhoeve, Zuilenstein, Juthaas/Wijkersloot, Fokkesteeg, Vreeswijk en Industrieterrein Plettenburg en de Wiers aan de beurt. De bomen in deze wijken worden gemerkt met een gele stip. In het nieuwe plantseizoen plant de aannemer weer jonge bomen aan. Niet op alle plekken waar de bomen worden gekapt, komen bomen terug. Sommige bosschages zullen weer opnieuw uitgroeien. Sommige bomen worden gekapt zodat andere bomen in de buurt meer groeimogelijkheden krijgen.