Bomenkap Reinoutsgaarde

Buurtbericht van de kap van 17 elzenbomen aan de Reinoutsgaarde zo deze op 11 november in de buurt is verspreid. De Elzen moeten worden verwijderd omdat er werkzaamheden door Stedin aan de gasleiding noodzakelijk zijn. Daarbij is het niet mogelijk de bomen te sparen. Deze elzen zijn niet kapvergunningsplichtig. Het weghalen van de bomen brengt echter wel een verandering in het straatbeeld teweeg. De gemeente wil samen met de bewoners bekijken of het groenbeeld weer terug te brengen is. De bewoners krijgen van de gemeente een nieuw buurtbericht met een uitnodiging om aan te geven hoe men de herinrichting ziet. Aandachtpunt is hierbij het verbeteren van leefbaarheid binnen de financiële mogelijkheden. Door de beperkte ruimte ondergronds is het niet mogelijk bomen terug te planten, vandaar het idee om op een andere wijze te compenseren.