Asbestdak? Subsidie voor verwijdering

Is uw huis gebouwd voor 1994? Heeft u een woning, schuurtje of carport met golfplaten? Dan zou het kunnen dat er asbest in de dakbedekking zit. Weet u niet precies hoe het in uw situatie is? Dan is het goed om dit uit te zoeken. Het vernieuwen van het dak vraagt nogal wat aan voorbereidingstijd en geld. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een subsidieregeling ingevoerd als asbestdaken door gecertificeerde bedrijven worden verwijderd. Dit om te stimuleren dat voor 2024 alle asbestdaken zijn verwijderd.


Asbestdaken tot en met 35 m2 mag u, onder strenge voorwaarden, zelf verwijderen. Hier geldt de subsidie dan ook niet voor. U kan wel na melding bij de gemeente gratis verpakkings- en persoonlijke beschermingsmiddelen ophalen en gratis het dubbel verpakte asbest aanleveren.

Verbod op asbestdaken

Vanaf 2024 mogen er geen asbestdaken meer zijn in Nederland. Deze beoogde wetgeving is bedoeld omdat asbestdaken tegen die tijd erg verouderd zijn. Door die veroudering en verwering komen asbestvezels vrij. Die vezels vormen een gevaar voor de volksgezondheid. Ook in Nieuwegein zijn er nog woningen, schuren of carports met asbestdaken. 

Initiatieven van inwoners om gezamenlijk op te trekken in de vernieuwing van asbestdaken juichen wij toe. Wij ondersteunen dat graag met voorlichtingsactiviteiten via de wijkplatforms.

Andere toepassingen

Het beoogde verbod van asbestdaken geldt niet voor andere toepassingen van asbest buiten en in woningen of andere bouwwerken.  Een veel voorkomend misverstand is er over de gevelleien. Deze komen veel voor in Batau-Zuid. Deze zitten merendeels gespijkerd en mogen daarom niet door particulieren zelf worden verwijderd.

Meer informatie

Heeft u vragen over uw persoonlijke situatie als eigenaar van een asbestdak of andere toepassingen? U kunt daarover meer informatie vinden op Gem. Nieuwegein, omgevingsloket-asbest of contact opnemen met de heer Blommestein, 14030 of via bouwtoezicht@nieuwegein.nl.