Algemene Hulpdienst Nieuwegein

Vernieuwde website Algemene Hulpdienst Nieuwegein wijst de weg naar laagdrempelige hulp en buurtactiviteiten.

Bent u door ziekte, handicap of ouderdom niet meer in staat om alles zelf te doen? Of bent u mantelzorger die soms wel wat extra ondersteuning kan gebruiken bij de zorg voor uw naaste? Kijk dan eens op de vernieuwde website van de Algemene Hulpdienst Nieuwegein.

Op deze website vindt u een breed en laagdrempelig hulp- en ondersteuningsaanbod van Nieuwegeinse initiatieven. Deze zijn te onderscheiden in ‘praktische hulp’, ‘sociale ondersteuning’ en ‘ontspanning en ontmoeting’.

Naast laagdrempelige hulp aan huis vindt u op deze website ook informatie over contactbijeenkomsten van verschillende soorten lotgenotengroepen en laagdrempelige activiteiten in uw buurt. Zoals koffie-inlopen, eetgelegenheden en sport- en beweegactiviteiten.   

Ook vindt u er ‘handige informatie’, zoals informatie over veranderingen in de zorg, informatie over wetten, regels, rechten en plichten, informatie over financiële regelingen, etc, etc.   

Veel mensen vinden het belangrijk om zolang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen en de regie op hun eigen leven te behouden. Daarom brengt de Algemene Hulpdienst Nieuwegein, naast haar eigen hulpaanbod, ook oplossingen op het gebied van zorg en welzijn van netwerkpartners onder de aandacht. Zo kunnen mensen zelf kiezen, zelf bepalen en participeren binnen de mogelijkheden die er zijn.

De Algemene Hulpdienst Nieuwegein is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor het welzijn van Nieuwegeinse inwoners, die zonder hulp in een kwetsbare positie komen of blijven. Sinds haar oprichting in 1974 biedt zij gratis hulp aan huis. Voorbeelden zijn: begeleid vervoer, boodschappen doen, tuinonderhoud, klusjes in en om het huis, administratieve ondersteuning, regelhulp, sociaal contact en ontspanningsactiviteiten, zoals winkelen, wandelen of het maken van fietstochten op de AHN-duofiets.

Heeft u een hulpvraag, wilt u vrijwilliger worden of wilt u uw eigen initiatief via onze website onder de aandacht brengen, neem dan contact op met de Algemene Hulpdienst Nieuwegein.

T: 030-6067409; E. info@hulpdienstnieuwegein.nl; W: www.hulpdienstnieuwegein.nl