Aardwarmte in Nieuwegein.

Documenten bij onderstaand artikel:

Persbericht stadsgesprek verduurzamen stadsverwarming, start na de zomer.

Informatie verkennend perspectief warmtebuffer.

Bijlage: Haalbaarheidsstudie, onderzoeksproject Lean -juli 2020.

Voor de verduurzaming van de stadsverwarming zijn twee projecten in voorbereiding: het Lean-onderzoek naar aardwarmte door Warmtebron Utrecht (WBU) en het plaatsen van een warmtebuffer bij het Warmteoverdracht Station(WOS) door Eneco in Nieuwegein-Noord. Voor deze projecten zijn op verzoek van de gemeente haalbaarheidsstudies uitgevoerd.

Het college wil op basis hiervan het omgevingsproces starten. Vanaf begin september tot en met oktober vinden daarover de gesprekken met de stad plaats, waarin we uitgebreid de tijd nemen om inwoners, ondernemers en belangenorganisaties – en uiteraard de wijkplatforms - goed te betrekken.

 

Deze projecten vragen om een zorgvuldig afwegingsproces, waarin de gemeente een regierol heeft. Het college wil de afweging graag maken samen met de stad en in afstemming met Warmtebron Utrecht, Eneco, provincie Utrecht en gemeente Utrecht is hiervoor een plan voorbereid.

 

De haalbaarheidsstudies geven duidelijk inzicht in de overwegingen, keuzes en dilemma’s van de projecten en maken het mogelijk gefundeerde besluiten te nemen over de locatiekeuze en de daadwerkelijke uitvoering van de projecten. In september en oktober organiseert de gemeente gesprekken om deze studies aan te vullen met kennis en reacties van bewoners, ondernemers en belanghebbende organisaties.

Van 28 september tot 16 oktober organiseert de gemeente ook de Nieuwegeinse Warmteweken waarin verschillende thema’s worden besproken.

Bijgevoegd vinden jullie meer informatie in het persbericht van de gemeente, en de samenvattingen van de haalbaarheidsstudies van Warmtebron Utrecht en Eneco. Deze kunnen jullie gebruiken om te delen in jullie netwerken en beschikbare sociale en schriftelijke media, zoals de wijkkrant.

De volledige haalbaarheidsonderzoeken zijn hier beschikbaar.

 

Voor vragen over het verduurzamen van de stadverwarming kunt u mailen naar verduurzamenstadsverwarming@nieuwegein.nl. Bellen kan natuurlijk ook. Contactpersoon van de gemeente voor aardwarmte is Renske van Rooijen.

Contactpersoon van de gemeente voor de warmtebuffer is Daniëlle Melman.

 

Met vriendelijke groet,

 

Pieter Doesburg| senior communicatieadviseur | gemeente Nieuwegein
Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein | Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein
T (030) 75 24 077 |M (06) 12 75 81 76 | E p.doesburg@nieuwegein.nl