Overzicht van bomen die vanuit veiligheidsoogpunt verwijderd moeten worden

Bijgaand treft u aan een overzicht van bomen die vanuit veiligheidsoogpunt verwijderd moeten worden.

Het gaat om de wijken:
> Galecop
> Batau Noord
> Batau Zuid
> Doorslag
> (Hoog) Zandveld
> Industrieterreinen