Wat kunt u voor de wijk en het wijkplatform HZL betekenen?

Oren en ogen van de wijk

U als bewoner bent de oren en ogen van de wijk, u weet wat er speelt in uw buurt, wat er goed gaat maar ook wat nog verbeterd kan worden. Uw inbreng is waardevol en in het wijkplatform HZL van harte welkom!

Meldt uw opmerkingen

Heeft u ideeën voor een betere, schonere, gezelligere, veiligere wijk? Wilt u zelf ook iets doen voor de omgeving waarin u woont? Kom dan eens naar een van de openbare vergaderingen (zie Agenda) van het wijkplatform. Als u zich van te voren even aanmeldt via info@wijkplatformhzl.nl dan kunnen wij u netjes welkom heten.