Wat kan het wijkplatform HZL voor u en voor de wijk betekenen?

In maart 2015 heeft het wijkplatform Hoogzandveld, Zandveld & Lekboulevard een doorstart gemaakt. De vrijwilligers van het nieuwe wijkplatform HZL zijn enthousiast aan de slag gegaan om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid, de veiligheid en het welzijn in de wijk. Dat doen ze voor u, hun medebewoners. Wat kan het wijkplatform HZL voor u en voor de wijk betekenen?

Korte lijnen

Het wijkplatform HZL is continu in overleg met en heeft korte lijnen naar de gemeente en de wijkpolitie. Informatie over plannen voor de wijk bereikt het wijkplatform HZL snel en wordt daar besproken. Het wijkplatform HZL participeert in en wordt geïnformeerd over alle projecten die van belang zijn voor onze woonomgeving, zoals verkeersveiligheid en bouwprojecten in de wijk, speelvoorzieningen en groenonderhoud.

Wijkbudget

Het wijkplatform HZL beschikt over een eigen budget waarmee zij kleine projecten in de wijk financieel kan ondersteunen. Bewoners of instellingen kunnen hiertoe een verzoek indienen. Het wijkplatform HZL ondersteunde in het verleden o.a. een straatspeeldag en een buurtbarbeque en plaatste vorig jaar twee bankjes aan de Handelskade.

Communicatie

Het wijkplatform HZL laat via onze website op Nieuwegeinsewijken.nl en door middel van een wijkkrant van zich horen en informeert u zo over wat er in de wijk speelt.

 Meld uw opmerkingen

Heeft u ideeën voor een betere, schonere, gezelligere, veiligere wijk? Wilt u zelf ook iets doen voor de omgeving waarin u woont? Kom dan eens naar een van de openbare vergaderingen (zie Agenda) van het wijkplatform. Als u zich van te voren even aanmeldt via info@wijkplatformhzl.nl dan kunnen wij u netjes welkom heten.