Statuten, Huishoudelijk Reglement, Samenwerkings- overeenkomst