Herbestrating in de Gravenbuurt

Plattegrond herinrichting Gravenbuurt

Donderdag 5 maart was er in basisschool de Zuiderkroon een informatie avond van de gemeente, voor bewoners van de bovengenoemde straten. Het wijknetwerk Fokesteeg was daar ook aanwezig, in de persoon van algemeen bestuurslid Guus Helmes, tevens bewoner van de Graaf Rupertlaan.

De opkomst was groot. Men kon vragen stellen over bijvoorbeeld de planning, speelgelegenheid, groen, parkeren, snelheidsbeperkende maatregelen in de Graaf Rupertlaan en punten waar men de grijze, groene en blauwe containers kan plaatsen om geleegd te worden.

Op dit moment is het nog niet bekend of er een tweede informatie avond komt om het definitieve plan toe te lichten (een plan waarin als het goed is de wensen van de bewoners zoveel mogelijk zijn meegenomen). Dit heeft alles te maken met de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus.

Hopelijk blijft de overlast van vervanging van het riool (Graaf Willemlaan huisnummers 2 t/m 10) en de herbestrating van de Graaf Rupertlaan beperkt.

Voor vragen kan men contact opnemen met projectleider M. Stekelenburg van de gemeente Nieuwegein, via het emailadres m.stekelenburg@nieuwegein.nl, of via het algemeen telefoonnummer 14030.

« nieuws overzicht