Nieuwsbrief 14 Energielandschap Rijnenburg en Rijerscop december 2018

     
   Klik hier voor de html versie 
   
Gemeente Utrecht logos
 
     
 Gele balk 

Nieuwsbrief Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop

December 2018
 

Hoe kunnen we in poldergebied Rijnenburg en Reijerscop op grote schaal duurzame energie produceren met behulp van zonne- en/of windenergie? En hoe kunnen we dat combineren met andere activiteiten in dit gebied? Deze vraag stelde de Utrechtse gemeenteraad juli 2017 aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht. Hiervoor werden verschillende scenario’s uitgewerkt. Dit deden we samen met u. In 2019 neemt de gemeenteraad van Utrecht, na het raadplegen van de buurgemeenten, een besluit over de verdere uitwerking van het energielandschap. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.


Derde werkbijeenkomst
De derde en laatste werkbijeenkomst heeft al weer een tijdje geleden plaatsgevonden, in oktober van dit jaar. Deze bijeenkomst had een ander karakter dan eerdere werkbijeenkomsten. Tijdens de eerste twee werkbijeenkomsten haalden we ideeën op voor de verdere uitwerking van de scenario’s en konden aanwezigen op schetsen van scenario’s reageren. Deze laatste werkbijeenkomst was bedoeld als een check of alles goed is verwerkt en alles duidelijk en begrijpelijk op papier staat. Aan verschillende gesprekstafels konden mensen vragen stellen en reageren op onduidelijkheden en eventuele onjuistheden in de producten die naar aanleiding van de eerdere werkbijeenkomsten zijn opgesteld.

 

De gesprekken die werden gevoerd gingen over drie thema’s:
• De scenario’s en bouwstenen voor het energielandschap
• De rapportage slagschaduw en geluid
• De opbrengsten uit eerdere bijeenkomsten en het vervolgproces.

 

De documenten waarin deze thema’s zijn uitgewerkt en die toen besproken zijn, staan op de website.


Vraag-antwoord document

Gedurende het ontwerpproces zijn er door bewoners, omwonenden en andere belanghebbenden veel vragen gesteld. Deze hebben we tijdens de verschillende bijeenkomsten en gesprekken zo goed mogelijk proberen te beantwoorden, maar we hebben ze ook gebundeld in een uitgebreid vraag-antwoord document. In dit document zijn alle vragen opgenomen die tijdens het ontwerpproces van de scenario’s voor het energielandschap zijn gesteld met daarbij de antwoorden. De meeste vragen zijn tijdens de drie werkbijeenkomsten gesteld, maar er zijn ook vragen in opgenomen die tijdens gesprekken met belanghebbenden aan de orde kwamen of die via de telefoon en e-mail bij ons zijn binnengekomen.

 

U kunt het vraag-antwoord document terugvinden op onze website.


U in de Wijk

U in de wijk Leidsche Rijn was aanwezig bij de derde werkbijeenkomst en heeft er een filmpje over gemaakt:
https://www.youtube.com/watch?v=d5pW9qHdNIE&feature=youtu.be


Wat zijn de vervolgstappen?
De gemeente voert op dit moment de laatste aanvullingen en wijzigingen door in de documenten die tijdens de derde werkbijeenkomst zijn besproken. Deze documenten gaan begin 2019 samen met een aantal aanvullingen ter besluitvorming naar het college van B en W van Utrecht. Vervolgens krijgen de Provincie en de buurgemeenten Nieuwegein, IJsselstein, Montfoort en Woerden de gelegenheid hier op te reageren. Daarna zal het college van de gemeente Utrecht een voorstel voorleggen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt het definitieve besluit over de invulling van het energielandschap.

 

Na de intensieve periode die we hebben gehad, waarin iedereen werd uitgenodigd om mee te denken en haar mening kenbaar te maken, volgt nu dus een periode waarin vooral de gemeentebesturen en de provincie aan zet zijn. Op de momenten dat we weer nieuws hebben houden we u via deze nieuwsbrief op de hoogte.


 
   

Volg ons Utrecht op Facebook Utrecht op Twitter Utrecht verbindt

Deel deze nieuwsbrief   Utrecht op Facebook Utrecht op Twitter

 

 

Uitschrijven