Buurtbericht 11 Energiepark Rijnenburg juli 2018

Nieuwsbrief 11 Energielandschap Rijnenburg en Rijerscop juni 2018
 

Hoe zijn zonnepanelen en windmolens in te passen en te combineren met andere functies in Rijnenburg en Reijerscop? Die vraag stelde de Utrechtse gemeenteraad juli 2017 aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht. De komende maanden worden hiervoor scenario’s uitgewerkt. Dit doen we samen met u. In de tweede helft van 2018 moeten er minimaal vier uitgewerkte scenario’s liggen waarover de gemeenteraad van Utrecht een besluit kan nemen. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop

Opbrengst tweede werkbijeenkomst
Op zaterdag 30 juni vond de tweede werkbijeenkomst plaats in NBC Nieuwegein. De schetsen van de scenario's en andere informatiepanelen die tijdens de tweede werkbijeenkomst zijn gepresenteerd, staan sinds zaterdag 30 juni op de website.

Na de eerste werkbijeenkomst zijn initiatiefnemers, het ontwerpbureau en de gemeente aan de slag gegaan om de scenario’s aan te passen en verder uit te werken. Ze hebben zes uitgewerkte schetsen gemaakt. Vier daarvan zijn bestaande scenario’s die verder zijn uitgewerkt: De Ring, Nieuw Rijnenburg, De Kreek en Energie Voorop. Twee scenario’s zijn nieuw: Zon Voorop en het Polderscenario.

Tijdens de tweede werkbijeenkomst konden bezoekers de verder uitgewerkte scenario’s bekijken en per scenario een reactie achterlaten. Ook werd op de informatiepanelen ingegaan op vragen die tijdens de eerste werkbijeenkomst waren gesteld en er werd toegelicht wat er met de opmerkingen en ideeën uit die bijeenkomst is gedaan.

Bezoekers konden een reactieformulier achterlaten met vragen over de verschillende aspecten van een energielandschap in Rijnenburg en Reijerscop. Er werden ruim 120 reactieformulieren ingevuld en na de bijeenkomst zijn nog enkele reacties naar ons gemaild. De reacties op de scenario’s en de ingevulde reactieformulieren worden gebruikt om de scenario’s verder uit te werken en te verreiken. Alle opmerkingen en reacties staan op de website.

Vlog van wethouder Montfoort
Tijdens de tweede werkbijeenkomst was wethouder Jocko Rensen van Montfoort aanwezig. Hij ging in gesprek met Ieke Benschop van Natuur en Milieufederatie (NMU) en maakte hier een vlog van. Hij gaat onder meer in op de doelstelling van 16% duurzame energieopwekking in 2023 en het belang van lokaal eigendom.

Bereikbaarheid tijdens de zomerperiode
Van 14 juli tot en met 26 augustus 2018 is het gemeentebestuur met zomerreces. Dit valt samen met de schoolvakantie voor leerlingen in Midden-Nederland. Voor veel medewerkers van de gemeente Utrecht is dit ook de periode om op vakantie te gaan. We blijven wel bereikbaar, maar het kan wat langer dan gebruikelijk duren voordat u een antwoord van ons ontvangt.

De beste manier om in contact te komen met het projectteam is om uw vraag te mailen naar duurzame-energierijnenburg@utrecht.nl. Mocht u ons telefonisch willen bereiken, bel dan naar het klantcontactcentrum via 14 030.

Derde werkbijeenkomst
In het najaar wordt een derde werkbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst zullen we onder andere de uitgewerkte scenario’s aan u presenteren. Het ontwerpbureau gaat nu samen met de initiatiefnemers en gemeente aan de slag om de reacties uit de eerste twee werkbijeenkomsten zo goed mogelijk te verwerken in de scenario’s. Zodra er zicht is op hoeveel tijd dit kost, zullen we een datum plannen. De datum en locatie maken we onder andere via de website en deze nieuwsbrief bekend.

Klimaatakkoord
Op dinsdag 10 juli presenteerde de voorzitter van het Klimaatberaad, Ed Nijpels, de hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord. Dat akkoord moet eind van dit jaar worden gesloten. De hoofdlijnen dragen bij aan de doelstelling van het kabinet om in 2030 een CO2-reductie van 49% te realiseren. Lees meer over het klimaatakkoord.

Gemeente Utrecht · Organisatieonderdeel· Stadsplateau 1 · 
Postbus 16200 · 3500 CE Utrecht  
duurzame-energierijnenburg@utrecht.nl 

Bezoek ook de: facebook-transparant-1529933135.png  facebookpagina van Wijknetwerk Batau-Zuid