Buurtbericht 7 Energiepark Rijnenburg mei 2018

Nieuwsbrief 7 Energielandschap Rijnenburg en Rijerscop Mei 2018
 

Hoe zijn zonnepanelen en windmolens in te passen en te combineren met andere functies in Rijnenburg en Reijerscop? Die vraag stelde de Utrechtse gemeenteraad juli 2017 aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht. De komende maanden worden hiervoor scenario’s uitgewerkt. Dit doen we samen met u. In de tweede helft van 2018 moeten er minimaal vier uitgewerkte scenario’s liggen waarover de gemeenteraad van Utrecht een besluit kan nemen. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop.


Reminder: kom a.s. donderdag naar de werkbijeenkomst

Wilt u weten waar we op dit moment staan met de plannen voor het energielandschap en hoe de schetsen van de scenario’s er uitzien? Of wilt u daar nog invloed op uitoefenen? Kom dan naar de eerste werkbijeenkomst:

•    Wanneer: donderdag 17 mei 2018 van 16.00 tot 21.00 uur
•    Waar: De Schalm, Oranjelaan 10, De Meern

Het is een inloopbijeenkomst, dus u kunt tussen 16.00 en 21.00 uur binnenlopen wanneer u wilt.


Wat kunt u verwachten?


Er zijn verschillende ruimtes waar u informatie kunt krijgen over de eerste schetsen van de scenario’s, over eventuele effecten en over het (vervolg)proces. Er is ook een plek gecreëerd waar u zelf met de ontwerpers aan de slag kunt met het ontwerpen van scenario’s. Aan het eind van de route door het gebouw kunt u een reactie achterlaten.

Op advies van de gemeente Nieuwegein is besloten om verschillende belangenpartijen tijdens de werkbijeenkomst de mogelijkheid te bieden in gesprek te gaan met aanwezigen over de totstandkoming van een energielandschap. We hebben hiervoor AM Landskab, Buren van Rijnenburg en Reijerscop, Energie-U, Kopgroep grondeigenaren, Natuur Milieufederatie Utrecht en Stichting watersportbaan Midden-Nederland benaderd.


Bent u verhinderd?
Kunt u 17 mei niet komen en heeft u nog vragen? Laat ons dit weten door een e-mail te sturen naar duurzame-energierijnenburg@utrecht.nl.
 
 
Gemeente Utrecht · Organisatieonderdeel· Stadsplateau 1 · 
Postbus 16200 · 3500 CE Utrecht  
duurzame-energierijnenburg@utrecht.nl