Buurtbericht 5 Energiepark Rijnenburg april 2018

Nieuwsbrief 5 Energielandschap Rijnenburg en Rijerscop  Januari 2018
                                                                         

                                                                            Ruimtelijk Domein

                                                                           ContactpersoonTelefoon 14 030

                                                                           E-mail gemeente@nieuwegein.nl

                                                                            Datum 25 april 2018

                                                                            Onderwerp Werkbijeenkomst
                                                                            Energielandschap
                                                                            Rijnen burg/ Rijerscop
                                                                            17 mei

Een aantal partijen heeft zich gemeld bij de gemeente Utrecht met plannen voor
grootschalige, duurzame energieopwekking in Rijnenburg en Reijerscop (het
poldergebied tussen A12, A2, gemeente Utrecht en de Noord IJsseldijk in
Dsselstein). Het gaat hierbij om wind- en zonne-energie.
De gemeente Utrecht verkent en ontwikkelt deze initiatieven samen met
om/aanwonenden, bedrijven, organisaties en andere partners. De gemeente
Utrecht heeft u hier al eerder over geïnformeerd en uitgenodigd voor
informatiebijeenkomsten en deelname aan ontwerpateliers.

Uitnodiging werkbijeenkomst
In de bijlage treft u de uitnodiging aan van de gemeente Utrecht voor een
werkbijeenkomst op donderdag 17 mei a.s. in het cultureel centrum De Schalm,
Oranjelaan 10 in De Meern. De volgende werkbijeenkomst (van de in totaal drie
werkbijeenkomsten) zal vlak voor de zomervakantie plaatsvinden in het NBC
Congrescentrum in Nieuwegein. Ook in deze werkbijeenkomst kunnen bewoners
en belanghebbenden meedenken en ideeën aandragen voor de verdere uitwerking
van de scenario's.

Speciale busdienst naar De Meern
Het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad van
Nieuwegein vinden het belangrijk dat de mening van Nieuwegeinse inwoners over
de verschillende scenario's kan worden ingebracht. Om die reden maakt de
gemeente Nieuwegein het mogelijk om gebruik te maken van een speciale
busdienst om op 17 mei naar en van cultureel centrum De Schalm in de Meern te reizen.
De opstapplaatsen en vertrektijden voor de heen- en terugreis kunt u vanaf
woensdag 2 mei 2018 vinden op www.nieuweqein.nl/busdienst
OM een globaal beeld te hebben van het aantal in te zetten bussen, vragen wij u
een aanmelding te sturen aan r.vanrooi1en@nieuweqein.nl.

Uw mening is van belang!
De polder Rijnenburg is grondgebied van de gemeente Utrecht maar grenst aan
Nieuwegein. Uw mening over de plannen is van belang. Onze gemeente mag na
de zomer een voorkeur uitspreken voor één van de scenario's die nu uitgewerkt
worden. Wij roepen u op, laat u informeren en/of uw mening horen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
P.J.M. Liebregts                F.TJ.M. Backhuijs
secretaris                          burgemeester


Gemeente Utrecht
Programma Utrechtse Energie
Email duurzameenergierijnenburg@utrecht.nl
Telefoon14030
 www.utrecht.nl/Rijnenburg

Wijkbericht april 2018

Eerste werkbijeenkomst zonne- en/of windenergie in Rijnenburg-Reijerscop


Hoe kunnen we duurzame, grootschalige energieproductie met zonnepanelen en/of windmolens inpassen in het landschap en dat combineren met andere activiteiten in Rijnenburg en Reijerscop? In opdracht van de gemeenteraad van Utrecht zijn bewoners en omwonenden (ook uit omliggende gemeenten), initiatiefnemers, het ontwerpbureau Bosch Slabbers, belanghebbenden en de gemeente Utrecht hiermee aan de slag gegaan. Eind 2018 neemt de gemeenteraad van Utrecht een besluit over minimaal vier onderscheidende scenario's voor het energielandschap. In de aanloop hier naartoe kunt u meedenken en ideeën aandragen tijdens een reeks van werkbijeenkomsten die vanaf mei worden georganiseerd

De eerste werkbijeenkomst vindt plaats op donderdag l 7 mei a.s. in De Schalm in
De Meern.
U bent van harte uitgenodigd om tussen l 6.00 en 21.00 uur langs te komen. U hoeft zich hier niet voor aan te melden. Tijdens deze bijeenkomst gaan initiatiefnemers, ontwerpers, experts en de gemeente graag met alle belanghebbenden uit de nabije omgeving in gesprek over de eerste schetsen van het energielandschap.
De werkbijeenkomst biedt gelegenheid om u te laten informeren over het proces en ideeën aan te dragen voor het verder uitwerken van de schetsen van het energielandschap.

Datum: donderdag l 7 mei 201 8
Tijd: inloop van 16.00 tot 21.00 uur
Locatie: De Schalm, Oranjelaan 10, De Meern

Wat kunt u verwachten?
U kunt bij de werkbijeenkomst binnenlopen wanneer u wilt, er is geen gezamenlijk startmoment of vast programma startmoment of vast programma. In het gebouw treft u verschillende stands aan waar u onder andere:
• Informatie kunt krijgen over de eerste schetsen van de scenario's;
• vragen kunt stellen aan experts, bijvoorbeeld over eventueel geluid en/of slagschaduw;
• uw mening kunt geven over de schetsen en/of ideeën aan kunt te dragen;
• in gesprek kunt gaan met leden van het ontwerpteam en de onafhankelijk procesbegeleider;
• informatie kunt krijgen over het vervolgproces.

Verspreidingsgebied:
Circa l 5.500 adressen in Rijnenburg, Reijerscop, Veldhuizen, Woerden, Montfoort
Bent u l 7 mei verhinderd en heeft u nog vragen?
Laat ons dit weten via een mail naar: duurzameenergierijnenburg@utrecht.nl

Vervolgproces
Na de werkbijeenkomst gaan initiatiefnemers,ontwerpers en de uitwerkingsgroep aan de slag met de opbrengst uit de werkbijeenkomst.
Zij zullen de eerste schetsen van de scenario's verder uitwerken. De resultaten koppelen zij terug tijdens een tweede werkbijeenkomst in Nieuwegein, waar u ook weer van harte welkom bent. Deze bijeenkomst zal rond de zomer van 2018, nog voor de schoolvakantie, plaatsvinden. De datum en locatie van deze tweede werkbijeenkomst zullen we begin juni bekend maken, onder andere via onze website en nieuwsbrief.

Na de zomer

Na de zomer zal een derde, afsluitende werkbijeenkomst worden georganiseerd.
Het streven is dat er in de tweede helft van 2018 minimaal vier onderscheidende scenario's liggen voor een energielandschap in Rijnenburg-Reijerscop.
De gemeenteraad van Utrecht heeft gevraagd in deze scenario's een balans te zoeken tussen energieopbrengst, ruimtelijke waarden, ecologische- en natuurwaarden, functies in het gebied, financiële participatie en het beperken van hinder. De gemeenten van Montfoort, Nieuwegein, Woerden en IJsselstein worden in staat gesteld desgewenst een reactie te geven op de uitgewerkte scenario's voordat deze voor besluitvorming worden aangeboden aan de gemeenteraad van Utrecht.
Naar verwachting neemt de gemeenteraad van Utrecht eind 201 8 een besluit.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de aanleiding, achtergrond en het proces, kijk dan op de website: www.utrecht.nl/rijnenburg.

U kunt zich hier ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief waarmee we u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.

Vragen?
Heeft u vragen naar aanleiding van dit wijkbericht, of omdat u niet naar de
werkbijeenkomst kon komen, stuur dan een mail naar: duurzame-enerqieriinenburq@utrecht.nl.

 

scale