Nieuwsbrief 2 de buren van Rijnenburg en Reijerscop

Nieuwsbrief 2 de buren van Rijnenburg en Reijerscop

Beste Buren,

De dagen gaan weer lengen: goed voor de zonnepanelen! U heeft immers niet voor niets in groten getale de petitie getekend: windmolens nee (die horen op zee), zonnepanelen ok. Maar nu hebben we belangrijk nieuws te melden.
In deze nieuwsbrief praten wij u bij over vijf onderwerpen:

Naamswijziging
Participatie
Simulatie windmolens
Alternatieve duurzame energievormen
Initiatiefnemers opwekking energie

Naamswijziging

Vereniging Buren van Rijnenburg i.o. heet vanaf nu de belangengroep Buren van Rijnenburg en Reijerscop. Afgekort BVRR. Dit is nodig omdat we als vereniging niet snel genoeg kunnen reageren op de actualiteit. We zoeken enkele mensen die ons doel willen helpen realiseren en dat kan door bijvoorbeeld te participeren in de vele werkgroepen en initiatieven. Wilt u ons - vrijwilligers - helpen, dan is het nieuwe mailadres burenvanrijnenburg@gmail.com en de oude website gaat over in www.bvrr.nu.

Participatie

Net als 'draagvlak' een begrip met vele betekenissen. Burgers zoals wij willen kunnen participeren door daadwerkelijk zeggenschap over de lusten en lasten. En geen boterzachte zo-de-wind-waait-waait-het-rokje-afspraken daarover van onze overheden en bedrijven. Want die laatsten verstaan onder participeren 'hoe gaan we de winst in euro´s verdelen' en de eersten 'hoe laten we de burger die winst ophoesten'. Bij grootschalige landschappen is dat dan door hogere energiebelasting om daarmee meer subsidie te kunnen geven. Een voorbeeld uit De Volkskrant hoe akkerbouwers (die toch niet op water boeren) toch geld willen hebben. Maar is de gebruiker / burger niet eerder de partij die compensatie zou moeten hebben voor het vervuilen van delen van de binnenwateren?

Dat de BVRR als belangengroep geen richting mag geven aan het energielandschap, heeft er toe geleid dat we voor de muziek uit blijven lopen en een eigen agenda kunnen houden. Naast het vragen aan de politiek kleur te bekennen over wind op zee of op land met een stemwijzer zoals ook beoogd met het Burgerinitiatief Stop Wind op Land, hebben we voor de raadsleden alvast het volgende item gemaakt.

Energielandschap simulatie Rijnenburg Reijerscop

De  burgers / buren van Rijnenburg doen best al goed mee aan de reductie van CO2 door isolatie, zonnepanelen. Maar dat is voor de grote jongens klein bier. Nu zijn de meeste voorstanders van grote windmolens op land in meerderheid te vinden als die ruim buiten de hinderzones wonen en werken. Vaak gehoord vanuit deze initiatiefnemers is verder ook: 'Er is nog niets definitief en dus krijgt u geen simulatie', 'U kunt dus nergens tegen of voor in actie komen', 'Door nu simulaties te laten zien, gaat de discussie daar te veel over = de transitie wordt geschaad' en meer van het oude machtsdenken.

Als Buren hebben we daar geen boodschap aan: realistische beelden van slagschaduw en lichthinder tonen voor u 3 soorten te verwachten hinder. Het is gemaakt met professionele software voor ontwikkelaars van landschappen en u kunt nu zelf dus al beoordelen of u met deze kerstdagen de eigen kerstboomlichtjes wilt zien of liever het hele jaar dus die flikkerlampjes op de top van een windmolen van 110 meter (of meer) masthoogte. Die irritante lampjes zijn nodig voor o.a. helikopters en andere kleine luchtvaart, omdat ze daar dus niet meer over mogen vliegen. Waar wel? Wat dacht u van uw eigen huis in bijvoorbeeld Veldhuizen, Nieuwegein of IJsselstein? Overigens zijn nog niet alle hinderaspecten van grote molens nu te zien. Aan met name geluidhinder (nu en straks) wordt door dit onafhankelijke softwarebedrijf hard gewerkt. Als er nieuwe simulaties zijn delen we die met u.

Bekijk de simulatie op onze website.

Alternatieve duurzame energievormen

De BVRR is voorstander van alle vormen die goed samengaan met een stedelijk / dorps karakter en onze doelstellingen. Ook zijn mensen van ons al een paar keer gevraagd om te kijken naar o.a. de opbrengst van draaiende urbane zonnepanelen op palen en de nieuwste vorm van zogenaamde windpalen die niet de vele nadelen hebben van die enorme draaiende voetbalvelden in de lucht. Als nieuw voorbeeld noemen we het project windpalen van de TU Delft, waarvoor men een pilot zoekt, en graag in Rijnenburg haar eerste paal wil slaan, nog voor de komende zomer. Dat steunen we dan ook graag.

Windpalen: veelbelovend prototype

Voordelen van het kleinschalige prototype van de zogenoemde Windpaal zijn voor windluwere urbane landschappen evident en verdienen dus voor Rijnenburg een kans.

De windpaal functioneert al bij lage windsnelheid (4-5 m/s), de windmolen pas bij 8-10 m/s. De wind naar stroom omzetting is 15% efficiënter
De terugverdientijd is, afhankelijk van de stroomprijs, minder dan 10 jaar
De windpaal kan off-grid of on-grid geïnstalleerd worden (kleinschaliger oplossingen)     
Geen geluid-horizonvervuiling, geen vogelsterfte (buizerd, uilen en vleermuizen)
Nauwelijks ruimtegebruik     

(bron: https://www.cfdalphatech.com/green-energy, uit presentatie TU Delft, november 2017)
 
Initiatiefnemers opwekking energie

De BVRR volgt uiteraard het project van de Gemeente Utrecht Duurzame Energie in Rijnenburg en Reijerscop op de voet. Op deze plek vindt u zowel het vernieuwde proces schema van de gemeente als ook de namen van de ondernemers en coöperaties die nu ontwerpen aan het maken zijn voor de 4 scenario's. Over hoeveel energie e.e.a. per saldo oplevert, de rekenmodellen en meer details zullen we horen op de eerste openbare werkbijeenkomst, die ergens begin 2018 zal plaatsvinden. Dit zijn op dit moment de 7 initiatiefnemers:

Voor de ontwikkeling van zonne- én windenergie:

Bewonerscollectief Rijne Energie
BHM Solar
Eneco Generation & Storage
Voor de ontwikkeling van alleen zonne-energie:
BAM Energy Systems / Wirsol
Kopgroep Rijnenburg & Consortium Rijnenburg (AM bv, Amvest, Ballast-Nedam Development, Bouwinvest, Bunnik Projekten, BPD, GroenWest, Latei, Portaal, Slokker, Synchron en Timpaan)
Statkraft
Tomorrow Energy

Zo... dat was heel wat tekst om te lezen. U bent nu toe wel aan een bakkie koffie! En de lekkerste koffie maak je met wind op zee…

“De Noordzee heeft in potentie voldoende windenergie om alle vraag in Nederland te voorzien, ook voor bijvoorbeeld vervoer en verwarming.” – Hessel, windexpert Shell

Meer nieuws en overige informatie vindt u op onze website. Op de pagina Media o.a.:

·         ‘Windmolens op zee vele malen goedkoper’ –
           burgerinitiatief gestart
·         Moederbedrijf Nuon gaat bieden op windmolenpark op
          zee
·         Subsidieaanvraag voor boren naar aardwarmte in Utrecht
           gedaan
·         ‘Minder windmolens en meer schadevergoeding’,
           omwonenden windmolenpark schrijven brief


Ga naar de website

Delen

Tweet

Doorsturen

U vindt ons ook op Facebook en Twitter.
U kunt deze nieuwsbrief ook eenvoudig doorsturen.