De knip in de Batau weg

De knip in de Batauweg gaat door!

De middenstanders van het Muntplein hadden bezwaar gemaakt, ze vrezen omzetverlies als het Muntplein vanuit zuidelijke richting moeilijker te bereiken is.  De vier ingediende bezwaren zijn wel ontvankelijk, maar helaas ongegrond verklaard.  Het argument voor een veiliger en aantrekkelijker weg voor fietsers en voetgangers heeft zwaarder gewogen dan de mindere bereikbaarheid van het Muntplein vanuit Batau Zuid.

De poller (reizende paal uit het wegdek) staat gepland tussen de kruising Batauweg / Nedereindseweg en Batauweg / Dukatenburg.  Uiteraard is het Muntplein nog steeds bereikbaar vanuit Batau-Zuid, maar u moet een stukje omrijden over de Barnsteendrift, AC-Verhoefweg en Batenburg.

En niet te vergeten, de knip is NIET actief in het weekend...

Wat staat er nu te gebeuren?

De bezwaarmakers zijn 20 december ingelicht.  Vanaf deze datum kan er binnen zes weken beroep ingesteld worden bij de rechtbank.  De gemeente wacht nog met de start van de voorbereidende werkzaamheden totdat ook deze zes weken (op 31 januari) zijn verstreken.

De planning nu is dat de knip in de tweede week van mei actief wordt.

Beroep bij de rechtbank

Een of meer bezwaarmakers kunnen nog beroep instellen bij de rechtbank van Utrecht.  Het is op dit moment (ten tijde van het schrijven van dit artikel, 15 januari) niet bekend of dat gaat gebeuren.   In de ingediende bezwaren is ook nog meegenomen dat de locatie van de poller, tussen kruispunt Nedereindse weg en kruispunt Dukatenburg erg ongelukkig is.   Een betere plek is het zebrapad ter hoogte van het Muntplein, voor de Lidl.    Maar ook dat is afgewezen...

Poller, knip is op proef.

In principe is dit een proef.  Over één jaar, mei 2025, worden de resultaten en effecten van de knip geëvolueerd.   Voor evaluatie zijn echter succes en fail criteria nodig, een omvangsbepaling per criterium en een weegfactor voor elk criterium.    Deze criteria zijn nog niet bekend, en ook niet hoe de gegevens verzameld gaan worden...

Als er nieuws is over de knip leest u het hier op de website!

 

 

« nieuws overzicht