Bomenonderhoud in Nieuwegein

Nieuwegein zorgt voor veilige en gezonde bomen

 

We zijn zuinig op de bomen in de stad. Juist daarom gaan we de komende jaren om verschillende redenen bomen weghalen. Als dat bij u in de buurt gebeurt, gaan we met u in gesprek. We geven uitleg waarom de bomen weg gaan en kijken samen met u welke bomen terug komen.

 

Waarom bomen kappen?

Wij hebben de zorg voor gezonde en veilige bomen in de stad. Dat noemen we zorgplicht. Vanwege de zorgplicht controleren we alle bomen eenmaal in de drie jaar. Als gevolg van die controle kappen we de komende tijd ruim duizend bomen, die in heel Nieuwegein staan. Het zijn niet alleen zieke bomen maar ook spontaan opgekomen bomen zogenoemde zaailingen en opschot. Van deze ruim duizend bomen zijn 576 kapvergunning plichtig. Tegelijk planten we 371 bomen terug. We kijken of de boom op dezelfde locatie kan. Als dat niet mogelijk is dan gaan we in de omgeving kijken of er nog een goede plek is om een boom te planten. We hebben al in heel Nieuwegein 36 dode bomen en zestien zieke iepen weg gehaald.

 

Welke bomen?

Essen: In Nieuwegein staan 4.176 essen. Bijna driekwart hiervan is aangetast door de essentaksterfte. Aangetaste essen worden jaarlijks gecontroleerd op veiligheid. Bijna driehonderd essen worden verwijderd omdat ze vanwege de ziekte niet meer veilig zijn. Ter compensatie planten we 264 nieuwe bomen (geen essen) terug. Deze 264 nieuwe bomen zijn onderdeel van de 371 nieuw aan te planten bomen.

 

Iepen: Afgelopen jaar zijn veel iepen ziek geworden. Dat kun je zien aan de bruine bladeren. Door verdere besmetting tegen te gaan, worden de bomen gekapt want er is geen herstel meer mogelijk voor aangetaste Iepen. In Nieuwegein hebben we 768 iepen. Twee procent hiervan is besmet met de iepenziekte. Deze zestien bomen zijn al weggehaald. Ter compensatie worden tien nieuwe bomen aangeplant.

 

Omgevingsvergunningen

De aanvraag Omgevingsvergunning voor het kappen van een boom wordt gepubliceerd via Overheid.nl. U kunt zich als inwoners, bedrijf of organisatie aanmelden en daarmee berichten over uw buurt automatisch in uw mailbox ontvangen. Wilt u op de hoogte blijven van gemeentelijke bekendmakingen, meldt u dan aan bij overuwbuurt.overheid.nl
Kijkt u voor meer informatie op onze website:

www.nieuwegein.nl/groenonderhoud

 

 

 

« nieuws overzicht