AED Havezatedrift operationeel

AED Operationeel.

Bijdrage en foto's van Karel Riemersma.

Dinsdag 23 januari 2024.  Het is druilerig weer.  Een groepje mensen verzamelt zich voor Havezatedrift nr 33.  Een lege plastic AED box hangt aan de gevel en wacht om gevuld te worden...

Een AED. Er hangen in Nederland bijna 26000 AED's een apparaat een stuk gereedschap om mensen met hartfalen te reanimeren en zodoende het leven te redden.   In Nederland vinden per jaar ongeveer 8000 reanimaties buiten een ziekenhuis plaats.   Een patient met een hartstilstand heeft maar weinig tijd om gered te worden.  Wachten op een ambulance is geen optie, er moet direct gehandeld worden.   Zowel de hulpverlener als het benodigde gereedschap moeten direct beschikbaar zijn; iedere seconde telt!

Stichting Hartslag Nieuwegein maakt zich sterk om, verspreid door heel Nieuwegein, in de openbare ruimte, deze apparaten beschikbaar te hebben.  En "gewone burgers", mensen als u en ik, op te leiden voor het gebruik ervan.  De initiatiefnemers tot de plaatsing van de AED zijn twee buren Stefanie Steenhuis en Piet van Straten die welwillend hun gevel én elektriciteitsaansluiting beschikbaar stellen. 

Wim Verhaak, de voorzitter van Stichting Hartslag Nieuwegein, komt aangelopen met een rood koffertje waarin het AED apparaat zit.   Met enig ceremonieel vertoon en onder toeziend oog van de initiatiefnemers, Wijkwethouder Guido Bamberg, Wijkmanager Ron Belonje, het bestuur Wijknetwerk Batau-Zuid, projectleider Betere Buurten Melanie Gitz en Communicatiemedewerker Lisette Alkema plaatst Wim het apparaat in de gevelbox.

En we kunnen nu wel zeggen: "Hopelijk is het apparaat nooit nodig",  maar met de cijfers en de realiteit geschetst hierboven zeg ik liever: hopelijk redt dit apparaat in de toekomst mensenlevens...

Tenslotte

Heeft u interesse om ook gecertificeerd gebruiker van een AED te worden?   Het Wijknetwerk Batau-Zuid geeft uit het wijkbudget tien cursussen weg.  Een cursus is 'n één avondtraining waarin u leert de AED te gebruiken.  U bent dan een gecertificeerd gebruiker en optioneel kunt u opgenomen worden in een alarm netwerk gebaseerd op een telefonische of SMS alarm.

Bent u geintresseerd?   Meldt u zich dan aan bij de Wijkmanager van Batau-Noord/Zuid,  Ron Belonje, email: r.belonje@nieuwegein.nl

https://www.nieuwegeinsewijken.nl/batau-zuid/upload/afbeeldingen/aed-img-6650-jpg.jpgHet koffertje met de techniek, de AEDhttps://www.nieuwegeinsewijken.nl/batau-zuid/upload/afbeeldingen/aed-img-6651-jpg.jpgWim Verhaak plaatst de AED in de gevelbox
https://www.nieuwegeinsewijken.nl/batau-zuid/upload/afbeeldingen/aed-img-6655-jpg.jpgWijkmanager Ron, met WNW-Batau-Zuid bestuursleden: Jos Ingrid en Erikhttps://www.nieuwegeinsewijken.nl/batau-zuid/upload/afbeeldingen/aed-img-6658-jpg.jpgDe initiatiefnemers:
Piet van Straten en
Stefanie Steenhuis
https://www.nieuwegeinsewijken.nl/batau-zuid/upload/afbeeldingen/aed-img-6662-jpg.jpgVan links naar rechts:
Wim Verhaak, Guido Bamberg,
Piet van Straten en
Stefanie Steenhuis
https://www.nieuwegeinsewijken.nl/batau-zuid/upload/afbeeldingen/aed-img-6664-jpg.jpgErik van de Voort overhandigd aan Wijkmanager Ron Belonje symbolisch de cursusbijdrage voor tien cursussen van het Wijknetwerk

« nieuws overzicht