Openbare vergadering Wijkplatform HZL 11 oktober 2017

4 oktober 2017 t/m 21 oktober 2017

 
Eenmalige verplaatsing vergadering wijkplatform
 
De reguliere vergadering van Wijkplatform Hoogzandveld, Zandveld & Lekboulevard van 11 oktober 2017 is (eenmalig) verplaatst naar Museum Warsenhoeck, Geinoord 11, in het Natuurkwartier. Parkeren bij Jack's Grillhouse.
De verplaatsing is in verband met de tijdelijke expositie "Van (geen) wijken weten", die voor wat betreft HZL, Klaphek en Vreeswijk duurt tot en met 7 januari 2018.
 

De vergaderingen zijn openbaar. Bewoners zijn welkom om mee te denken en mee te praten. Bewoners kunnen voorstellen doen. Bewoners hebben echter geen stemrecht.

Bewoners wordt (om logistieke redenen) dringend verzocht hun  aanwezigheid vooraf te melden op info@wijkplatformhzl.nl.

Agenda vergadering 11 oktober 2017 (Museum Warsenhoeck); aanvang 20.00 uur

De agenda voor deze vergadering vindt u hier.