Home van Doorslag

WOENSDAG 9 OKTOBER 2019 KINDERINSTUIF

Kinderinstuif van het wijkplatform Doorslag voor kinderen van 4 - 12 jaar.Toegang gratis. Buurtplein Doorslag, Parelduiker 13, van 15.00 - 17.00 uur. We gaan een eekhoorn knutselen, popcorn maken, uilenballen onderzoeken en spelletjes doen. Voor alle kinderen is er een beker limonade en wat lekkers. Geef je als het kan van tevoren op via nmeijer@notice.nu.

ZATERDAG 12 OKTOBER 2019 KINDERBEURS

Zaterdag 12 oktober 2019 is er weer een kinderbeurs in Buurtplein Doorslag. Particulieren mogen hier hun kinderspullen verkopen. Alles wat met kinderen te maken heeft, kan verkocht worden: speelgoed, kinderkleding, kinderboeken, buggy's, fietsjes enz.. Er kan een plek worden gehuurd voor € 4,50 bij nmeijer@notice.nu (tel. 06-50557762). Er is een springkussen en een gratis activiteitentafel voor kinderen. De bar is open voor een hapje en een drankje. Toegang voor bezoekers is gratis!

WIJKSCHOUW 23 SEPTEMBER 2019

Maandagmiddag 23 september jl. is de wijkschouw gehouden. Veel mensen hadden punten ingebracht. In de komende weken komen wordt de uitkomst bekend en krijgen de indieners van de punten antwoord.

DINSDAG 17 SEPTEMBER A.S. VERGADERING WIJKPLATFORM DOORSLAG

Dinsdag 17 september a.s.is er een reguliere vergadering van het wijkplatform Doorslag. Naast de reguliere agendapunten is er een presentatie over energieneutraal Nieuwegein 2040. De vergadering wordt gehouden in Buurtplein Doorslag, Parelduiker 13, in de gele zaal. Aanvang 20.00 uur. Vergadering bijwonen? Stuur een mailtje naar wijkplatformdoorslag@notice.nu.

ZATERDAG 14 SEPTEMBER A.S. WIJKFEEST

Zaterdag 14 september a.s. is het jaarlijkse wijkfeest van het wijkplatform Doorslag in en rondom Buurtplein Doorslag, Parelduiker 13. Iedereen - jong en oud - is welkom. Er zijn allerlei leuke spellen, er kan geknutseld worden, er is een springkussen, blaasvoetbal, je kan geschminkt worden. Iedereen krijgt een gratis lootje voor de bingo. Als je nummer wordt gedraaid, heb je prijs. Als afsluiting is er een gratis maaltijd met salades, broodjes snacks en frites. Kom gezellig langs en doe mee of drink alleen gezellig een bakkie koffie of thee. 

https://www.survio.com/survey/d/R4I4T0Y1M5X9R4J4B

De oplossingen van de puzzels uit de Kinderwijkkrant jaargang 2 no. 1 verschijnen binnenkort op deze website.

VERGADERING WIJKPLATFORM DOORSLAG

De eerstvolgende vergadering van het wijkplatform Doorslag is op dinsdag 17 september 2019 om 20.00 uur in Buurtplein Doorslag, Parelduiker 13 in de gele zaal.

WIJKKRANT DOORSLAG no. 1 2019

De wijkkrant Doorslag, no. 1 van 2019, wordt de komende tijd bij iedereen in de bus gedaan. We hopen u hiermee weer bij te praten over alles wat er speelt in de wijk.

 

Commissie ROM vergadering d.d. 12 april 2018:

In deze vergadering is gesproken over de uitleg/bedoeling van de motie die in de Raadsvergadering d.d. 21 september 2017 is aangenomen.

Uiteindelijk kwam er een voorstel om de twee locaties (Doorslag en Vreeswijk) los te koppelen, dus wat er in Doorslag gaat gebeuren niet afhankelijk te laten zijn van wat er in Vreeswijk gaat gebeuren.

Daarnaast is er het voorstel aan het college om in overleg met de werkgroep Verkeer (waarbij ook het wijkplatform) te gaan kijken naar de verkeerssituatie als er een sportzaal komt en naar de verkeerssituatie als er een gymzaal plus zou komen. En of dat financiëel haalbaar is.

Verder is de vraag aan de Raad of zij terug wil komen op het besluit dat eerder in de raad is genomen dat elke nieuw te bouwen sportvoorziening een sportzaal moet zijn.

Of en hoe het onderwerp terugkomt in de raadsvergadering van 26 april a.s. is nog niet duidelijk.

 

Agenda vergadering wijkplatform Doorslag d.d. 20 maart a.s.

1. Opening

2. Mededelingen / ingekomen stukken

3. Inbreng politie / stand van zaken jongerenoverlast

4. Verslag d.d. 16-01-18

 

5. Inbreng gemeente / wijkwethouder

Veranderingen wijk update

6. Lidl

7. Woningbouw Allianz

8. Herijking school- en sportgebouwen

9. info vernieuwingen trambaan 2020

10. Vanuit het bestuur

11. Korte rondvraag

12 Sluiting

 

ENQUÊTE LIDL

De enquête over de Lidl die in de wijkkrant staat, kunt u ook via onderstaande link invullen:

https://enquetemaken.nu/r/2vpz5

Inloopavond evaluatie hondenbeleid gemeente 11 december afgelast: nieuwe datum 16 januari 2018

In verband met de slechte weersomstandigheden is de inloopavond evaluatie hondenbeleid van de gemeente die vanavond plaats zou hebben afgelast. De avond zal op een andere datum worden gehouden. Deze datum wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.

School- en sportgebouwen:

Onder documenten Schoolgebouwen vindt u het verslag van het gesprek met de gemeente van de werkgroep verkeer op 23 oktober jl..

Foto's lampionnenoptocht

De lampionnenoptocht op zaterdag 11 november jl. was erg geslaagd. U kunt de foto's zien op de facebook-pagina van het wijkplatform Doorslag.

LAMPIONNENOPTOCHT ZATERDAG 11 NOVEMBER 2017

Zaterdag 11 november a.s. is de lampionnenoptocht van het wijkplatform Doorslag. De tocht start om 18.00 uur vanaf het buurtplein Doorslag aan de Parelduiker 13. De Clownsband zorgt voor gezellige muziek tijdens de tocht. De kinderen krijgen onderweg wat lekkers. Er zijn verkeersregelaars om de oversteken veilig te begeleiden.De kosten bedragen 2 euro per kind. Hiervoor krijgen ze een lampionstokje met batterijen. Na afloop is er voor alle kinderen binnen limonade en krijgen ze een leuk presentje. Voor de ouders is er na afloop koffie en thee. Bij slecht weer is er een leuk binnenprogramma. WIl je nog meedoen, stuur dan een mailtje naar wijkplatformdoorslag@notice.nu.

ENQUÊTE EVALUTATIE HONDENBELEID 2017

Geef uw mening over het hondenbeleid. Wat vindt u van de regels voor hondenbezitters? Zijn ze duidelijk of niet, makkelijk uitvoerbaar of ingewikkeld? Is het duidelijk waar honden los mogen lopen? Is er meer of minder overlast door hondenpoep? U kunt tot 11 oktober a.s. uw mening geven in een enquête op www.nieuwegein.nl/onderzoek. Het kost 5 minuten van uw tijd. Iedereen mag meedoen.

VOORSTEL SCHOOLGEBOUWEN

Voorstel schoolgebouwen aangenomen, maar met motie over onderzoek wissel sportaccommodatie met Vreeswijk

Gisterenavond is in de raadsvergadering die tot 0.30 uur duurde het plan Onderwijshuisvesting basisonderwijs en sportaccommodaties 2030 aangenomen met 19 stemmen voor en 9 tegen. Hiermee is de voor de wijk Doorslag de locatie Groenling vastgelegd voor de nieuwe multi functionele accommodatie. De fracties hadden begrip voor de bezwaren van de bewoners van de omgeving van de Groenling tegen een sportzaal met tribune en kantine. Dit mondde uit in een motie van D66, de VSP, Christen Unie en Groen Llinks om:
- in overleg te treden met de ontwikkelaar van de locatie Industrieweg om na te gaan welke opties er zijn om alsnog een sportzaal te realiseren op deze locatie;
- samen met de bewoners van de Groenling tot een plan te komen over de verkeersafwikkeling;
- de resultaten van beide overleggen in januari 2018 aan de Raad voor te leggen;
- niet tot uitvoering van de plannen over te gaan alvorens de Raad zich heeft uitgesproken over de bereikte resultaten.
De motie werd uiteindelijk gesteund door alle partijen behalve de VVD en de PvdA. De VVD voelde hier niets voor omdat de uitkomst nu toch al duidelijk zou zijn.
Het werk van de werkgroep, het wijkplatform, alle bewoners die gisteren in de raadszaal aanwezig waren en alle bewoners die de petitie hebben getekend, heeft zijn vruchten afgeworpen en het idee om de sportzaal en gymzaal plus om te ruilen, wordt in ieder geval onderzocht.

 VANAVOND - DONDERDAG 21 SEPTEMBER - RAADSVERGADERING: KOM OOK!

In de raadsvergadering van vanavond wordt het Voorstel onderwijshuisvesting basisonderwijs en sportaccommodaties 2030 behandeld. Voor Doorslag wordt besproken of de locatie Groenling wordt vastgesteld voor de nieuwe MFA (Multi Functionele Accommodatie). Daarnaast is het voor de wijk van belang of er een sportzaal met tribune en kantine bij wordt gebouwd.

De werkgroep Groenling roept alle bewoners op vanavond naar de raadsvergadering te komen om op deze manier te laten zien dat zij het niet eens zijn met de bouw van een sportzaal in de wijk. De bewoners verzamelen om 20.30 uur in het gemeentehuis/stadhuis.

 

 

16 SEPTEMBER A.S.   OOK LEUK BIJ REGEN

Zaterdag 16 september a.s. is het jaarlijkse wijkfeest. Van 13.00 - 19.00 uur is er van alles te doen voor de wijkbewoners. Zo zijn er diversie attracties zoals de opblaasbowlingbaan, een draaimolen, een springkussen met glijbaan. Ook zijn er verschillende spellen. Er kan doel worden geschoten, biljetten worden gevangen in de windcabine, maar ook een bibberspiraal, een reuze damspel en nog veel meer. Als het regent, doen we zo veel mogelijk binnen: in de gymzaal en het buurtplein Doorslag.

Aan het eind van de middag is er weer een verloting. U kunt gedurende de middag een gratis lootje ophalen bij de tafel van het wijkplatform en als afsluiting is er een gratis maaltijd, met voor ieder wat wils. Kom gezellig langs en doe mee.

KROONRING VOOR PMD AFVAL (Plastic, Metalenverpakkingen en Drankenkartons)

Een kroonring is een plastic ring die om een lantaarnpaal gemaakt kan worden en waaraan de PMD-zakken kunnen worden opgehangen in plaats van dat zij op de straat gelegd worden. De inzameling met zakken verdwijnt in Nieuwegein rond 2019-2020. Dan komen er voor laagbouw minicontainers en verzamelcontainers voor de hoogbouw. Voor de wijken zijn ene paar van deze kroonringen beschikbaar. Wilt u in uw straat zo'n kroonring? Stuur dan een mail naar wijkplatformdoorslag@notice.nu. U krijgt dan bericht of er nog een kroonring beschikbaar is. 

BUITENSPEELDAG 14 JUNI 2017

De Buitenspeeldag op 14 juni jl. was weer een succes. De kinderen uit de wijk hebben zich prima vermaakt op het schoolplein van OBS de Krullevaar, het grasveld en de voetbalkooi met het buitenspeelgoed, het springkussen en de speurtocht. Het weer was prima. We bedanken de vrijwilligers die meegeholpen hebben de middag goed te laten verlopen.

Dinsdag 16 mei a.s. vergadering wijkplatform Doorslag

Dinsdag16 mei a.s. is de eerstvolgende vergadering van het wijkplatform Doorslag. De vergadering wordt gehouden in Buurtplein Doorslag aan de parelduiker 13.

 

 

BuurTent politie en gemeente 5 april 2017 op de Parelduiker

Op woensdag 5 april a.s. staat de politie samen met de gemeente en een preventieadviseur met een BuurTent op de Parelduiker bij het buurtplein Doorslag. Tussen 19.00 en 21.00 uur kan iedereen daar binnenlopen om informatie te krijgen over de manier waarop woninginbraken worden gepleegd en wat u kunt doen om inbraken te voorkomen. U kunt er zelf veel aan doen om inbraken waarbij deuren en ramen worden opengebroken, te voorkomen. Goed hang- en sluitwerk bijvoorbeeld schrikt inbrekers echt af, volgens de politie.

Dinsdag 21 maart 2017 vergadering wijkplatform Doorslag

Op dinsdag 21 maart 2017 wordt de reguliere vergadering van het wijkplatform Doorslag gehouden in Buurtplein Doorslag, Parelduiker 13. Aanvang 20.00 uur. In de vergadering komt o.a. de situatie Kauwenhof/Lidl aan de orde.

Wilt u de vergadering bijwonen, laat dit even weten via wijkplatformdoorslag@notice.nu of 06-50557762.

Dinsdag 14 februari a.s. bijeenkomst scholen/sportzalen in Buurtplein Doorslag, Parelduiker 13, aanvang 19.30 uur. Tijdens de bijeenkomst presenteren de gemeente en de schoolbesturen hun voorstel voor een nieuw multifunctionaal school- en sportgebouw in Doorslag op de locatie Groenling. Ook maken zij duidelijk hoe ze tot dit voorstel gekomen zijn. De gemeente hoort graag wat u van het voorstel vindt. Uw reacties worden verwerkt in een advies aan het college en de gemeenteraad.

 

ENQUÊTE WIJKPLATFORM DOORSLAG

Er staat een aantal veranderingen in de wijk op stapel. Het wijkplatform Doorslag is daarover in gesprek met de gemeente door o.a. de bijeenkomsten bij te wonen. Het bestuur vindt het heel belangrijk om te weten wat uw mening over deze zaken is. Om daar achter te komen, vragen we u de enquête in te vullen VOOR 24 JANUARI 2017.

U komt bij de enquête door hier te  klikken.

Van een aantal mensen hebben we te horen gekregen dat de link niet werkt. We hebben het nagevraagd bij een deskundige en deze gaf als reden dat "de link niet werkt met oudere versies van InternetExplorer, zoals bijvoorbeeld IE6 op Windows XP.
Dit is sowieso erg onveilig. Het beste is een update te doen naar een nieuwe versie van Windows of gebruik Firefox of Chrome."

We hopen dat het - als u één van bovenstaande oplossingen wilt doen - wel werkt. Anders zouden we u willen vragen de enquête op papier in te vullen en deze bij ons in te leveren, want we vinden uw mening erg belangrijk!

Een mogelijkheid is ook nog om de enquête op papier in te vullen en deze te scannen en naar ons te mailen.

 

 

 

 

LAMPIONNENOPTOCHT ZATERDAG 12 NOVEMBER A.S.

Zaterdag 12 november a.s. werd weer in het kader van Sint Maarten de jaarlijkse lampionnenoptocht georganiseerd door het wijkplatform Doorslag. We startten om 18.00 uur vanaf het Buurtplein Doorslag, aan de Parelduiker. Er was live muziek van de Clownsband die weer voor een vrolijke stemming zorgden tijdens het lopen.

Onderweg was er iets lekkers voor de kinderen, verzorgd door de familie Van de Zanden en na afloop was er binnen voor de kinderen limonade en voor de ouders een gratis kopje koffie of thee. De kinderen kregen na afloop een leuke attentie.

We werden begeleid door verkeersregelaars.

Uitnodiging gesprek Toekomst schoolgebouwen, dinsdag 11 oktober a.s. van 19.30 - 21.30 uur in Buurtplein Doorslag, Parelduiker 13.

Van 19.30 - 20.30 uur krijgt u informatie over de toekomstige situatie. In het tweede uur kan er in groepen gesproken worden om het voorliggende idee verder met elkaar te verkennen. U bent vrij om ook alleen het eerste uur te komen.

Kijk voor de volledige uitnodiging onder het kopje Documenten en daarna onder informatie.

 

MAANDAG 10 OKTOBER A.S. BIJEENKOMST TIJDELIJKE HUISVESTING VLUCHTELINGEN MET EEN VERBLIJFSVERGUNNING LUIFELSTEDE

Op maandagavond 10 oktober a.s. wordt er een bijeenkomst gehouden door de gemeente over de tijdelijke huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning in een gebouw aan de Luifelstede in de binnenstad. De Luifelstede ligt tussen de Zuidstedeweg en het plein waar op zaterdag de weekmarkt wordt gehouden. De avond begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30) uur in het Stadshuis aan het Stadsplein 1. Witl u meer weten, lees dan het buurtbericht dat de bewoners die er het dichtsbij wonen vorige week in de bus hebben gekregen. Wilt u meer weten, lees dan het buurtbericht dat we geplaatst hebben onder het kopje DOCUMENTEN en dan onder Informatie. U bent natuurlijk van harte welkom op de bijeenkomst. Het wijkplatform Doorslag zal er ook aanwezig zijn.

 

WOENSDAG 28 SEPTEMBER A.S. WIJKSCHOUW

Op woensdag 28 september is het bestuur van het wijkplatform Doorslag samen met mensen van de gemeente langs een aantal door de bewoners ingebrachte punten ter verbetering van de wijk gegaan. Alles is bekeken en genoteerd. Het wachten is nu op de gemeente die per punt gaat bekijken wat er aan gedaan kan worden en wanneer. We houden u op de hoogte.

 

WIJKFEEST 10 SEPTEMBER JL. EEN SUCCES

Op zaterdag 10 september a.s. was het wijkfeest van het wijkplatform Doorslag voor alle bewoners van de wijk. Van 13.00 - 17.00 uur waren er allerlei leuke attracties en spelletjes. Toegang was gratis. Om 17.00 uur was de trekking van het "rad van avontuur". Daarna, rond 17.30 was er een gratis maaltijd met allerlei lekkere hapjes.

Iedereen was welkom. Voor de kinderen was er ook een minimarktje waar ze kinderspullen mogen verkopen.

De VOLGENDE VERGADERING van het wijkplatform Doorslag wordt gehouden op dinsdag 15 november a.s. om 20.00 uur in de gele zaal van het buurtplein Doorslag, Parelduiker 13.

Wilt u de vergadering bijwonen, neem dan even contact op met de secretaris, wijkplatformdoorslag@notice.nu.

Geen samenvoeging zone D 1 en D 2 en geen betaald parkeren in de schil.

De PARKEERENQUÊTE is verspreid in de week van 24 augustus 2015. in zone D2 en de schil rondom zone D2. Het gebied aan de westkant van de Buizerdlaan/Roerdomplaan valt buiten dit gebied. Hier is geen sprake van betaald parkeren. U kon reageren tot 15 september a.s...

Veel bewoners hebben de enquête ingevuld. De resultaten zijn inmiddels verwerkt door de gemeente.

De zones D1 en D2 worden niet samengevoegd. Het blijven dus twee verschillende zones met verschillende tijden en tarieven. De bewoners hebben inmiddels een brief van de gemeente gekregen.

De bewoners uit de schil hebben nogmaals aangegeven geen betaald parkeren te willen. Ook zij hebben inmiddels bericht gehad dat er geen betaald parkeren komt in de schil.

In zone D2 heeft 67% van de bewoners die de enquête hebben ingevuld, aangegeven voor het afschaffen van betaald parkeren te zijn. De bewoners van straten waar meer dan 50% van de bewoners de enquête hebben ingevuld en waarvan weer 50% of meer hiervoor is, zullen worden uitgenodigd voor een bijeekomst van de gemeente om hierover te praten. De bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 9 februari in het gemeentehuis.

LAMPIONNENOPTOCHT 12 NOVEMBER JL. om 18.00 uur

Zaterdag 12 november a.s. wordt de jaarlijkse lampionnenoptocht gehouden. Samen met de Clownsband die de livemuziek verzorgt, lopen we door een stuk van de wijk.

Na afloop krijgen de kinderen een bekertje limonade en een presentje van het wijkplatform. Voor de ouders is er een kopje koffie of thee.

 

WIJKSCHOUW 28 SEPTEMBER A.S.

Op woensdag 28 september jl. is de jaarlijkse wijkschouw. Het bestuur van het wijkplatform gaat met medewerkers van de gemeente langs de punten die door de bewoners zijn aangedragen. We hopen veel reacties te krijgen.

De volgende wijkkrant verschijnt in december 2016.

U bevindt zich op de website van het wijkplatform Doorslag. Het wijkplatform Doorslag bestaat uit vrijwilligers uit de wijk die zich inzetten voor de leefbaarheid van de wijk. Het wijkplatform is gesprekspartner voor de gemeente, politie, instanties en instellingen. Regelmatig wordt er vergaderd. Er worden allerlei onderwerpen behandeld die spelen in de wijk of van belang zijn voor de wijk.

Voor zaken als een lantaarn die het niet doet, belt u de servicelijn van de gemeente, maar u kunt andere wijkzaken aandragen ter behandeling in het wijkplatform.

Elk jaar wordt er minimaal één maal een wijkschouw gehouden. Dan wordt een gedeelte van de wijk samen met de gemeente geschouwd op een aantal punten zoals onderhoud en veiligheid. Wijkbewoners kunnen schouwpunten aandragen.

Het wijkplatform beheert het wijkbudget, geld dat door de gemeente en woningbouwcorporaties beschikbaar wordt gesteld voor het verbeteren van de wijk. Wilt u meer weten over het wijkbudget, kijkt u dan onder wijkthema's.