Welkom op de website van Fokkesteeg

Leuk dat u een kijkje neemt op de website van Fokkesteeg.  De website is bedoeld voor alle bewoners en belanghebbenden van de wijk Fokkesteeg. Het beheer is in handen van het bestuur van de Stichting Wijknetwerk Fokkesteeg. Met deze website willen wij u graag op de hoogte houden van onze aktiviteiten, die u terug vindt onder 'agenda'. Onder 'Documenten' vindt u de verslagen van de wijknetwerkvergaderingen en de wijkkrant van het lopende jaar. Wilt u verslagen van vorige jaren of oudere wijkkranten nog eens terug kijken, dan vindt u die onder 'archief'.

Wij streven er als bestuur naar om de betrokkenheid bij het wijknetwerk te vergroten. Als u daarom een nieuwtje of aktiviteit hebt die u graag wilt delen met andere wijkbewoners, stuur dit dan aan wijknetwerkfokkesteeg@gmail.com. Mits de tekst geen commerciële, haatzaaiende of racistische inhoud heeft, zullen wij dit dan graag publiceren.

Volg ons ook op Facebook via http://www.facebook.com/fokkesteeg

Als wijknetwerk kunnen we altijd vrijwilligers gebruiken. Vele handen maken immers licht werk. Wilt u ons als vrijwilliger komen helpen, meldt u dan aan via wijknetwerkfokkesteeg@gmail.com, en geef alstublieft aan op welk gebied u ons zou willen helpen.

Denk in mogelijkheden, samen kunnen we meer!