Waterpoel voor vleermuizen

Plek van de nieuwe waterpoel aan de Prinsesseweg

 

 

 

 

 

 

 

 

Door de werkzaamheden op Bedrijvenpark Het Klooster en door de verbreding van het Lekkanaal en de aanleg van de derde sluiskolk, zijn volgens de Flora- en Faunawet maatregelen nodig om op een andere plek natuur terug te brengen. De gemeente Nieuwegein en Rijkswaterstaat zijn daarom bezig met het realiseren van compenserende maatregelen voor de flora en fauna wetgeving bij u in de buurt namelijk aan de Prinsessenweg in Nieuwegein. 

Wat gaat er precies gebeuren?

In het kader van deze maatregelen moet Rijkswaterstaat een poel aanleggen als compenserende maatregel voor vleermuizen. Deze poel zorgt voor de voedselvoorraad van de vleermuizen die zijn gehuisvest op Bedrijvenpark Het Klooster. Door ingrijpen van de mens, zorgen we er voor dat het evenwicht in de natuur bewaard blijft, aldus projectleider W. Hoogenkamp van Het Klooster.
De geschikte locatie voor deze poel is de Prinsessenweg in Nieuwegein. De poel wordt zo groot als een privé zwembad en is niet toegankelijk voor het publiek of voor de aanwonenden. De poel heeft een oppervlakte van ca. 100 m2, heeft een ovale vorm en een doorsnede van max. 13 m. De natuurwaarden in dit gebied worden vergroot en dat is voor Nieuwegein weer een mooie gelegenheid  om aantrekkelijker te worden.

Wanneer wordt gewerkt en wat merk ik ervan?

De werkzaamheden voor de aanleg van deze poel starten donderdag 19 maart en duren circa twee weken. De poel wordt ontgraven en de vrijkomende grond wordt op dezelfde locatie verwerkt. U kunt mogelijk enige overlast ervaren van het werkverkeer bij u in de buurt. 

Waar kan ik terecht met vragen?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider mevrouw R. van Rooijen via de mail r.vanrooijen@nieuwegein.nl of per telefoon via het algemeen nummer 14 030.

« wijkberichten overzicht