Het wijkplatform: Winnaar van de Nieuwegein Award 2014
Het wijkplatform: Winnaar van de Nieuwegein Award 2014 (Foto A. Wakkee)

Vreeswijk

Parel van Nieuwegein met een rijke historie die nog steeds zichtbaar is. Een hechte en actieve gemeenschap met door het jaar heen veel activiteiten. Het oude dorp Vreeswijk is een Nederlandse topper op het gebied van de waterstaat- geschiedenis.

Lees verder bij Historie

Wijkplatform Vreeswijk

In januari 2006 zijn Wijknetwerk Vreeswijk en stichting Platform Vreeswijk gefuseerd tot Wijkplatform Vreeswijk (WPV). Met deze bundeling van krachten kan er een betere rol worden gespeeld in het gemeenschappelijke doel tot het behoud en waar mogelijk vergroten van de leefbaarheid van Vreeswijk. Het WPV ontwikkelt initiatieven en coördineert activiteiten voor verbreding van maatschappelijk draagvlak. Ook is een belangrijk doel het behouden van essentiële voorzieningen in Vreeswijk. Vreeswijk heeft immers nog steeds een ‘dorpse’ structuur, onder andere vanwege de fysieke afscheiding door waterwegen en infrastructuur.

Het Wijkplatform Vreeswijk met bewoners en organisaties van Vreeswijk als lid, zet zich dus in voor een woonomgeving met kwaliteit en uitstraling. Wij worden hierbij gesteund door de Winkeliersvereniging Vreeswijk, Activiteitengroep in Vreeswijk, de Gemeente Nieuwegein, Politie, Stichting Welzijn Nieuwegein (SWN) en woningcorporatie MITROS. U bent als bewoner een deskundige in uw woonomgeving. Het wijkplatform is dé plek waar u uw ideeën kunt bespreken en misschien ook wel kunt realiseren.

Door informatie in de Beugelaer (verspreiding Vreeswijk 4x per jaar) en op deze website, worden de bewoners van Vreeswijk op de hoogte gehouden van de activiteiten van het WPV

Contact
Wilt u zelf initiatief nemen om iets in Vreeswijk te verbeteren of te organiseren? Neemt u dan contact op met een van de WPV-leden. Natuurlijk kunt u ook lid worden van het WPV en actief worden bij een van de themagroepen. Hiervoor kunt u contact opnemen met secretariaat en/of de voorzitter.


Wijkberichten van Secretariaat Wijkplatform Vreeswijk