VREESWIJKERS GEZOCHT

Het dagelijks bestuur van het WPV is in januari voor 3 jaar herbenoemd. Rene kwant is voorzitter, Marja van Eijk is penningmeester en Margriet Mannak is secretaris. De functie van Vice Voorzitter is nog vacant.

Er zijn veel onderwerpen van het WPV zich mee bezig houdt. De onderwerpen variëren enorm en zijn onder anderen: een economisch rendabel dorp, een goed zorgaanbod, een mooi historisch dorp en een groen recreatief dorp.

Om dit allemaal te kunnen uitvoeren werkt het WPV met themagroepen. Voor de verschillende themagroepen is het WPV altijd op zoek naar uitbreiding om de zaken nog beter te kunnen behartigen.

De verschillende themagroepen zijn:

  1. Groenbeheer en de woonomgeving
  2. Verkeer en parkeren.
  3. Renovatie, bouwen, verbouwen  en vergunningen
  4. Bestemmingsplannen en structuurvisie
  5. Cultuur en, wijkbudget
  6. Speelvoorziening
  7. Behoud Fort Vreeswijk en Dorpshuis

 

Momenteel zijn er veel onderwerpen die heel veel aandacht vergen. De inrichting van Fort Vreewijk en het behoud van ons Dorpshuis steekt daar bovenuit. Maar ook het groenbeheer, de kwaliteit van straten en de renovatie van de Koninginnesluis verdienen momenteel grote aandacht.

De website van het WPV is opnieuw gestructureerd en volledig up to date (website adres zie bovenaan deze Beugelaer). Daar kunt u alle onderwerpen waar het WPV zich mee bezig houdt terugvinden. Het jaarverslag 2012 geeft een mooi beeld wat het WPV zoal doet.

Naast actievelingen voor de themagroepen zoeken wij ook een Vice Voorzitter voor het dagelijks bestuur. Wij zoeken iemand die met name de portefeuille communicatie zou willen behartigen, maar een andere invulling is ook bespreekbaar.

Mocht u belangstelling hebben om actief te worden in een van deze themagroepen of interesse hebben om het dagelijks bestuur te versterken, neem dan contact op met het secretariaat van het wijkplatform. Tel. 6062002 of E mail: margriet@mannak.com.

Als voorzitter ben ik onder de indruk van wat alle vrijwilligers in Vreeswijk presteren. Het is uniek dat ons dorp zoveel cohesie heeft en enthousiasme kan opbrengen om met burgerinitiatieven Vreeswijk te laten stralen.

Ik wens u verder veel leesplezier met deze Beugelaer.

Met vriendelijke groet,

Rene kwant

Voorzitter Wijkplatform Vreeswijk

« wijkberichten overzicht