Toekomst van Fort Vreeswijk

 

De plannen voor de toekomst van Fort Vreeswijk


1 oktober 2014: avond met en voor bewoners Vreeswijk

 

Het WPV heeft in anderhalf jaar tijd een Businessplan ontwikkeld om het voortbestaan van Fort Vreeswijk mogelijk te maken. Het Businessplan gaat uit van 4 mogelijke scenario’s. In ieder scenario is het behoud van de 1ste lijnsvoorziening (huisarts) en wijkactiviteiten de basis.
Eind november zal de Nieuwegeinse gemeenteraad een besluit nemen over de toekomst van Fort Vreeswijk.

PROGRAMMA

19.30_______________Inloop, koffie/thee
20.00 – 20.30 uur_____Presentatie : visie WPV, rol WPV,het gevolgde proces en het businessplan

20.30 – 21.00 uur_____Reacties, vragen etc.  van bewoners

21.00 – 21.15 uur_____Plenair:  terugkoppeling reacties + uitleg vervolgprocedure besluitvorming

21.15 -22.00 uur______Napraten met drankje

 

WAAROM DEZE AVOND
Per 1 januari 2014 is de welzijnsinstelling  MOvactor gestopt met haar activiteiten op het Fort en heeft zij de huurovereenkomst met gebruikers beëindigd. Hiervoor in de plaats is er in Hoog Zandveld het Buurtplein Zuid.  Daar worden de zorg-en welzijnsactiviteiten aangeboden.
Veel inwoners van Vreeswijk vinden dat te ver en het zou betekenen dat zij moeten stoppen met hun activiteiten en/of dat ze vervoer moeten regelen om naar de huisarts te gaan.
Vreeswijk is trots en zuinig  op de onderlinge sociale verbondenheid van bewoners. Om die te behouden zijn er voorzieningen nodig in de wijk waar je elkaar kunt ontmoeten.

Wijkplatform ijvert voor behoud voorziening
Het WPV wil het Fort Vreeswijk behouden voor gebruik door bewoners, verenigingen en ondernemers.  Zorg-en welzijnsactiviteiten moeten ook in Vreeswijk aangeboden blijven worden.
Het WPV vindt dat iedere bewoner zo lang mogelijk zelfstandig in de wijk moet kunnen blijven wonen.  Dat kan alleen als de basisvoorzieningen voor zorg en welzijn voor iedereen toegankelijk zijn en goed bereikbaar aangeboden worden
Daarnaast wil het WPV in samenwerking met de gemeente het Fort Vreeswijk actief in gebruik houden om  verloedering van het Fort tegen te gaan..

Zelfbeheer

De gemeente heeft eerder aangegeven dat het mogelijk is in een wijk een buurtcentrum open te houden. Dat betekent dat Fort Vreeswijk een wijkvoorziening in zelfbeheer kan worden en er participanten gezocht kunnen worden.
De gemeente verleent haar medewerking om te onderzoeken of Fort Vreeswijk kostendekkend kan gaan functioneren.

Tussenfase zelfbeheer per 1 januari 2014
De huidige activiteiten voor Vreeswijkse inwoners zijn na 1 januari 2014 op het Fort door blijven gaan.  Dankzij een enthousiaste groep bewoners die het dagelijks beheer van het Fort over heeft genomen. Dit dagelijkse beheer geldt in eerste instantie voor een tussenfase. Deze tussenfase loopt van 1 januari tot 1 september 2015. De gemeente neemt in deze tussenfase het formele en technische beheer op zich.

Unieke kans voor bewoners
Een unieke kans  voor bewoners om samen te denken over-  en te werken aan een  succesvolle wijklocatie. Na de eerste bewonersavond in februari 2013 is een groep enthousiaste bewoners aan de slag gegaan met informatie verzamelen en plannen maken.
Deze plannen zijn de basis voor het Businessplan Fort Vreeswijk.

Meer informatie: moniquedebeer@xs4all.nl of 06-16007746;

en vanaf 29 september

voorzitter Wijkplatform Vreeswijk : rene.kwant@xs4all.nl of 06-51591569

« wijkberichten overzicht