Toekomst Fort Vreeswijk: het hangt van u af!

Programma

19.00 uur

Inloop, koffie/thee

19.30 uur

Welkom en opening. Wat hebben we tot nu toe bereikt en wat moeter nog gebeuren door de voorzitter van het Wijkplatform(WPV) René Kwant

19.45 uur presentatie van de plannen voor de toekomst

Zorg en Welzijn in de buurt en toeristischeactiviteiten Hollandse Waterlinie; doorprojectleider, Monique de Beer

20.00 uur bewoners reageren op de concepten

20.45 uur pauze

21.00 uur wat moet er nog gebeuren om het toekomstplanrond te krijgen; René Kwant

21.15 uur de beheergroep stelt zich voor

21.30 uur afsluiting en glas heffen op de toekomst

Plaats: Fort Vreeswijk

Zie de poster voor meer informatie

« wijkberichten overzicht