Toekomst Buurthuis Vreeswijk

Ratelaar

Deze voorziening is bedoeld voor alle inwoners in dit gebied. Met de komst van dit Buurtplein komen andere buurthuizen ongebruikt te staan. Buurthuis de Spil zal worden afgebroken. Buurthuis het Dok zal een andere bestemming krijgen en worden verhuurd. Voor het buurthuis Vreeswijk wordt nog onderzocht of een sluitende businesscase de accommodatie open kan houden voor wijkwaarden.

Buurthuis Vreeswijk 

Voor het buurthuis Vreeswijk zal de huurovereenkomst door MoVactor als huidige huurder een keer worden opgezegd bij realisering van het Buurtplein de Ratelaar. Realisering hiervan zal november 2013 plaatvinden.

Hiermee komt het gebouw ongebruikt te staan door MOvactor Het hele gebouw is 1064 m2 groot.

De gemeente realiseert zich dat in Vreeswijk behoefte is aan een satelliet-voorziening. In samenwerking met andere organisaties in de wijk of uit de wijk moet bekeken worden of een business-case kan worden ontwikkeld om het buurthuis open te houden voor wijkwaarden.

Bekend is dat de jaarlijkse exploitatiekosten (huur) van het buurthuis rond de € 25.000,-- ligt.

Daarnaast is de inrichting en de uitstraling van het buurthuis gedateerd.

« wijkberichten overzicht