Start van werkzaamheden “Ruimte voor de Lek”

Overzicht Ruimte voor de Lek

Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan de ruimtelijke kwaliteit door in het rivierbed in de gemeentes Vianen, Nieuwegein, Houten en IJsselstein de natuur en kleinschalige recreatie verder te ontwikkelen. Het project is in samenwerking met diverse overheden tot stand gekomen en wordt gefinancierd door het rijk, provincie Utrecht, gemeente Nieuwegein en gemeente Vianen.Het WPV is vertegenwoordigd in de klankbordgroep en zal de werkzaamheden die dit jaar starten nauwlettend volgen.  

 Gunning op basis van beste prijs

Omdat Rijkswaterstaat en de provincie Utrecht de maatregelen al ver hadden uitgewerkt, is besloten de opdracht te gunnen op basis van beste prijs. Bewoners van het gebied hebben tijdens de planvorming en het opstellen van het contract suggesties aangedragen die zijn meegenomen in de contracteisen. Het betreft onder andere het verminderen van hinder en aandacht voor de natuur. Zo wordt er riviernatuur gecreëerd, zoals moerasgebied, ooibos en verschillende soorten nat en droog grasland.

 Uitvoering werkzaamheden

Het grootste deel van het werk wordt uitgevoerd door Martens en van Oord, gespecialiseerd in grondwerken op het land en onder water en betrokken bij andere projecten van Ruimte voor de Rivier, zoals Ontpoldering Noordwaard en Uiterwaardvergraving Avelingen. Heijmans verzorgt de bouw van de Pontwaardbrug, die de buitenstad van Vianen verbindt met de Pontwaardhoeve en het veer naar Nieuwegein. De Pontwaardbrug is ontworpen door het in Brussel gevestigde architectenbureau Ney en partners, bekend om het toepassen van vernieuwende technieken in functionele objecten als bruggen en gebouwen.

 Voor meer informatie over dit project kunt u kijken op ruimte voor de Lek.

« wijkberichten overzicht