Opening nieuwe speelvoorzieningen Vreeswijk

Trimmen in de open lucht

Opening nieuwe speelvoorzieningen Vreeswijk

De gemeente Nieuwegein heeft in haar collegeprogramma van 2010-2014 geld beschikbaar gesteld om de speelvoorzieningen in Nieuwegein uit te breiden. Spelen en bewegen is voor kinderen en ouderen onder meer met het oog op gezondheid van groot belang. Voor Vreeswijk heeft het Wijkplatform Vreeswijk dan ook een themagroep ´Speelvoorzieningen´ ingesteld met als portefeuillehouder Hennie Monrooij.

Recentelijk zijn de speelvoorzieningen in Vreeswijk uitgebreid met een tafeltennistafel (Willem Alexanderstraat, Maximastraat) en een trimstraatje (Prinsessenweg, naast de voetbalkooi).

Op zaterdag 13 april om 14.00 uur zal de officiële ingebruikname zijn van deze speelvoorzieninge. Dit zal gebeuren in aanwezigheid van de wijkwethouder de heer Johan Gadella. Aansluitend zal John van Hoeven van de Vreeswijkse Tafeltennisvereniging een tafeltennisclinic geven. Tevens wil hij verschillende mogelijkheden met de tafeltennistafel laten zien.

Na de tafeltennisclinic vindt omstreeks 14.45 uur een tafeltennis straattoernooi plaats tussen de bewoners van de Willem Alexanderstraat en de Maximastraat. Bewoners van de Willem Alexanderstraat kunnen zich aanmelden bij Erik Jonkers, tel. 030-6061106, Willem Alexanderstraat 8. Bewoners van de Maximastraat kunnen zich aanmelden bij Lodewijk Borsboom, Maximastraat 9. Neem a.u.b. eigen tafeltennisbatje mee! Als je geen batje hebt dan is het lastig tafeltennissen.

Ook is de Vreeswijk verrijkt met een trimstraatje. Ook op zaterdag 13 April maar dan een uur later, zo rond 15.00 uur opent wijkwethouder Johan Gadella, samen met Wouter Wammes, van fysiotherapie Wammes, officieel dit straatje. Alle omwonenden dus ook de bewoners van het seniorencomplex aan de Prinsessenweg worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. U kunt onder deskundige leiding van de fysiotherapeut de trimstraat op effectieve wijze leren gebruiken.

We hopen u op zaterdag 13 April rond 15.00 uur te mogen ontmoeten bij de trimtoestellen.

We wensen u / jullie een gezellige en sportieve middag toe!

« wijkberichten overzicht