Koninginnensluis is eind 2015 klaar na renovatie

Koninginnensluis Foto Utrechts Archief

Wat is er aan de hand?

De sluis, met haar lengte van 120 meter en een breedte van 12 meter heeft betonnen kolkwanden afgewerkt met basaltblokken. Dit zijn stenen die veel gebruikt worden als afdekking van kademuren. De kolkwanden staan op houten palen. Deze palen zijn aangetast. Net als de bodembescherming, waardoor de kolkwanden haar stabiliteit verliest. Jitka: “Dit proces willen we graag stoppen door de sluis te renoveren”.

Proces renovatie

Jitka IJsselstijn: “We zijn nu bezig met het zoeken naar een ingenieursbureau, dat het contract voor de aannemer gaat voorbereiden. Eind 2013 volgt er een wettelijke aanbestedingsprocedure om een aannemer te selecteren die het werk gaat uitvoeren. Het contract met de gekozen aannemer noemen we bij Rijkswaterstaat een Design en Construct contract, waarbij de aannemer zoveel mogelijk gebruik maakt van zijn eigen kennis. De aannemer moet zich wel houden aan de functionele eisen, waar de sluis aan het eind van de renovatie aan moet voldoen. Volgens planning begint de aannemer in het eerste kwartaal 2014, waarbij hij zich in ieder geval bezig gaat houden met het herstellen van de funderingen van de kolkwanden en het realiseren van diverse aanpassingen aan de sluis en sluisdeuren.

Het is de bedoeling dat na de renovatie de Koninginnensluis weer veilig in gebruik is, het achterstallige onderhoud weggewerkt of beheerst is en er voor een periode van 10 jaar na oplevering geen groot onderhoud meer nodig is.”

Luisteren naar omgeving

Jitka IJsselstijn: “De werkzaamheden willen we graag in één keer uitvoeren zodat de hinder eenmalig is. Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met de omgeving. Vooral het goed afstemmen met elkaar vinden we belangrijk om straks een stabiele en veilige Koninginnensluis te hebben in een prettige leefomgeving.” 

« wijkberichten overzicht